Sunday, 16/05/2021 - 13:22|
(Thử nghiệm) Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"

Ban Giám đốc

 • Châu Tuấn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913336399
  • Email:
   chautuanhong@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0904787237
  • Email:
   nguyenvietmuoi@soctrang.edu.vn
 • Danh Hoàng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0901090899
  • Email:
   danhhoangnguyen@soctrang.edu.vn