Hôm nay:  Ngày 26 tháng 12 năm 2014
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  9155872
  Số người đang xem: 26
   
   
    Liên kết nhanh
   
   Phòng Tổ chức
   
  Về việc báo cáo danh sách nâng lương 2014 và danh sách dự kiến nâng lương 2015 (23/12/2014)
   

  Số: 2058/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 17/12/2014
  File đính kèm:  CV2058-TCCB-BaoCaoDanhSachNangLuong2014VaDanhSachDuKienNangLuong2015.pdf
                        

  chi tiết ...


  Về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo giai đoạn 2014-2020 (21/12/2014)
   

  Số: 2065/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 18/12/2014
  File đính kèm:  CV2065-TCCB-HoTroKinhPhiDaoTaoGiaiDoan2014-2020.pdf
                          

  chi tiết ...


  Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (12/12/2014)
   

  Số: 2011/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 11/12/2014
  File đính kèm:  CV2011-TCCB-BoNhiemKeToanTruongHoacPhuTrachKeToan.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2015-2020 (10/12/2014)
   

  Số: 2000/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 10/12/2014
  File đính kèm:  CV2000-TCCB-QuyHoachDaoTaoSauDaiHocGiaiDoan2015-2020.pdf
                        

  chi tiết ...


  Về việc bế giảng lớp bồi dưỡng CBQL trường THPT năm học 2013-2014 (5/11/2014)
   

  Số: 1803/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 05/11/2014
  File đính kèm:  CV1803-BeGiangLopCanBoQuanLyTHPTNamHoc2013-2014.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 (17/10/2014)
   

  Số: 1653/KH-SGDĐT
  Ngày ban hành: 17/10/2014
  File đính kèm: KH1653-KiemTraCongTacTCCB2014.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc thực hiện chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (6/9/2014)
   

  Số: 1339/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 28/8/2014
  File đính kèm:  CV1339-TCCB-ThucHienChiThi17CuaTTCP.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc sơ duyệt biên chế năm học 2014-2015. (5/8/2014)
   

  Số: 1195/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 04/8/2014
  File đính kèm:   CV1195-SoDuyetBienCheNamHoc2014-2015.pdf
                          MauBCBienche.xls
                         ...

  chi tiết ...


  Về việc hướng dẫn nhập hồ sơ trường cho năm học 2014-2015 (5/7/2014)
   

  Số: 1025/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành:  03/7/2014
  File đính kèm:   HuongDanNhapHoSoTruongNamHoc2014-2015.pdf        
  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc tập huấn hệ thống thống kê giáo dục quốc gia đợt thống kê cuối năm 2013-2014. (13/5/2014)
   

  Số: 721/SGDĐT-VP
  Ngày ban hành:  12/5/2014
  File đính kèm:  TapHuanHeThongThongKeCuoiNam.pdf
                        
  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Có 104 tin trong 11 trang. Bạn đang xem trang 1
  Tin được xếp theo ngày tháng giảm dần. Hãy chọn trang muốn xem
   
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

     Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 25 (2015-2017) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.