Hôm nay:  Ngày 29 tháng 3 năm 2015
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  9518373
  Số người đang xem: 21
   
   
    Liên kết nhanh
   
   Phòng Tổ chức
   
  Thông báo về việc thuyên chuyển hè cho viên chức năm 2015 (12/3/2015)
   

  Số: 323/TB-SGDĐT
  Ngày ban hành: 11/3/2015
  File đính kèm:  TB323-ThuyenChuyenHeChoVienChuc2015.pdf
                        
  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (10/2/2015)
   

  Số: 201/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 09/02/2015
  File đính kèm:  CV201-TCCB-BaoCaoThongKeSoLuongChatLuongCBCCVCNam2014.pdf
                         BieuMauBaoCaoThongKe.xls

  Xem ...

  chi tiết ...


  Về việc cử ứng viên tham gia Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ (26/1/2015)
   

  Số: 258/VP-TH
  Ngày ban hành: 22/01/2015
  File đính kèm:  CV258-UBNDT-CuUngVienThamGiaChuongTrinhHoccBongTaiAnDo.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc đăng tải cảnh báo các thông tin không chính xác về du học Nhật Bản (26/1/2015)
   

  Số: 116/ĐTVNN
  Ngày ban hành: 19/01/2015
  File đính kèm:  CanhBaoCacThongTinKhongChinhXacVeDuHocNhatBan.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng (15/1/2015)
   

  Số: 58/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 15/01/2015
  File đính kèm:  CV58-TCCB-HuongDanThucHienCongTacDaoTaoBoiDuong.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 trường Đại học Cần Thơ (Đợt 1) (30/12/2014)
   

  Số: 2151/TB-ĐHCT
  Ngày ban hành: 11/11/2014
  File đính kèm:  ThongBaoTuyenSinhSauDaiHocTruongDaiHocCanTho.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo danh sách nâng lương 2014 và danh sách dự kiến nâng lương 2015 (23/12/2014)
   

  Số: 2058/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 17/12/2014
  File đính kèm:  CV2058-TCCB-BaoCaoDanhSachNangLuong2014VaDanhSachDuKienNangLuong2015.pdf
                        

  chi tiết ...


  Về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo giai đoạn 2014-2020 (21/12/2014)
   

  Số: 2065/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 18/12/2014
  File đính kèm:  CV2065-TCCB-HoTroKinhPhiDaoTaoGiaiDoan2014-2020.pdf
                          

  chi tiết ...


  Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (12/12/2014)
   

  Số: 2011/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 11/12/2014
  File đính kèm:  CV2011-TCCB-BoNhiemKeToanTruongHoacPhuTrachKeToan.pdf

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2015-2020 (10/12/2014)
   

  Số: 2000/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 10/12/2014
  File đính kèm:  CV2000-TCCB-QuyHoachDaoTaoSauDaiHocGiaiDoan2015-2020.pdf
                        

  chi tiết ...


  Có 110 tin trong 11 trang. Bạn đang xem trang 1
  Tin được xếp theo ngày tháng giảm dần. Hãy chọn trang muốn xem
   
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

   ۞  Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 25 (2015-2017) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.