Hôm nay:  Ngày 18 tháng 4 năm 2014
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  8040058
  Số người đang xem: 47
   
   
    Liên kết nhanh
   
   Phòng Tổ chức
   
  Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (10/4/2014)
   

  Số: 524 /SGDĐT–TCCB
  Ngày ban hành: 08/4/2014
  File đính kèm:  ThucHienChiThiSo07_TTCP.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc thuyên chuyển hè cho công chức, viên chức năm 2014 (19/3/2014)
   

  Số: 368 /TB-SGDĐT
  Ngày ban hành: 18/3/2014
  File đính kèm:  ThongBaoThuyenChuyenHe2014.doc
                         MauDanhSachGiaoVienThuyenChuyenHe.xls

  Xem ...

  chi tiết ...


  Về việc nâng lương trước thời hạn năm 2014 (14/3/2014)
   

  Số: 344/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 12/3/2014
  File đính kèm:  NangLuongTruocThoiHan2014.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo biểu mẫu thống kê tổng hợp. (3/3/2014)
   

  Số: 268/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành:  03/3/2014
  File đính kèm:  BaoCaoBieuMauThongKeTongHop.doc
                         BieuThongKe1,2,3,4,5,6,7,8,9.xls
                         ...

  chi tiết ...


  Về việc dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ theo học bổng của Chính phủ Úc đợt tuyển chọn năm 2014.  (25/2/2014)
   

  Số: 240/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành:  24/02/2014
  File đính kèm:  ThongBaoDuTuyenHocBongUc.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên năm 2013. (20/2/2014)
   

  Số: 225 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 20/02/2014
  File đính kèm:  BaoCaoThucHienNangLuongThuongXuyen2013.doc
                         MauBaoCaoNangLuongCacDonVi.xls

  Xem ...

  chi tiết ...


  Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013. (18/12/2013)
   

  Số: 2172 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 17/12/2013
  File đính kèm:  CongVanGuiDonViKeKhaiTaiSan.doc
                          MauKeKhai.doc
                         ...

  chi tiết ...


  V/v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng (17/10/2013)
   

  Số: 1772 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 14/10/2013
  File đính kèm:  KhaithactailieuBDTXtrenmang.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc thực hiện Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. (10/10/2013)
   

  Số: 1748 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 08/10/2013
  File đính kèm:  ThucHienTT15VaTT08.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Thông báo Về việc tham dự buổi Hội thảo giới thiệu học bổng Lotus, Eramus Mundus của Liên Minh Châu Âu (EU) tại Cần Thơ. (19/6/2013)
   

  Số:  938 /TB-SGDĐT
  Ngày ban hành: 19/6/2013
  File đính kèm:  ThongBaoDuHoiThaoHocBong.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Có 89 tin trong 9 trang. Bạn đang xem trang 1
  Tin được xếp theo ngày tháng giảm dần. Hãy chọn trang muốn xem
   
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...
   ۞  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 8/2011 của trường ĐHSP-TP.HCM...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.