Hôm nay:  Ngày 23 tháng 4 năm 2014
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  8061223
  Số người đang xem: 61
   
   
    Liên kết nhanh
   
   Phòng Tổ chức
   
  Về việc cử công chức, viên chức học lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế IELTS tại Cần Thơ.  (23/4/2014)
   

  Số: 612/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 22/4/2014
  File đính kèm:  ThongBaoHocIELTSNam2014.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (10/4/2014)
   

  Số: 524 /SGDĐT–TCCB
  Ngày ban hành: 08/4/2014
  File đính kèm:  ThucHienChiThiSo07_TTCP.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc thuyên chuyển hè cho công chức, viên chức năm 2014 (19/3/2014)
   

  Số: 368 /TB-SGDĐT
  Ngày ban hành: 18/3/2014
  File đính kèm:  ThongBaoThuyenChuyenHe2014.doc
                         MauDanhSachGiaoVienThuyenChuyenHe.xls

  Xem ...

  chi tiết ...


  Về việc nâng lương trước thời hạn năm 2014 (14/3/2014)
   

  Số: 344/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 12/3/2014
  File đính kèm:  NangLuongTruocThoiHan2014.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo biểu mẫu thống kê tổng hợp. (3/3/2014)
   

  Số: 268/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành:  03/3/2014
  File đính kèm:  BaoCaoBieuMauThongKeTongHop.doc
                         BieuThongKe1,2,3,4,5,6,7,8,9.xls
                         ...

  chi tiết ...


  Về việc dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ theo học bổng của Chính phủ Úc đợt tuyển chọn năm 2014.  (25/2/2014)
   

  Số: 240/SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành:  24/02/2014
  File đính kèm:  ThongBaoDuTuyenHocBongUc.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc báo cáo thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên năm 2013. (20/2/2014)
   

  Số: 225 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 20/02/2014
  File đính kèm:  BaoCaoThucHienNangLuongThuongXuyen2013.doc
                         MauBaoCaoNangLuongCacDonVi.xls

  Xem ...

  chi tiết ...


  Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013. (18/12/2013)
   

  Số: 2172 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 17/12/2013
  File đính kèm:  CongVanGuiDonViKeKhaiTaiSan.doc
                          MauKeKhai.doc
                         ...

  chi tiết ...


  V/v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng (17/10/2013)
   

  Số: 1772 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 14/10/2013
  File đính kèm:  KhaithactailieuBDTXtrenmang.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Về việc thực hiện Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. (10/10/2013)
   

  Số: 1748 /SGDĐT-TCCB
  Ngày ban hành: 08/10/2013
  File đính kèm:  ThucHienTT15VaTT08.doc

  Xem chi tiết trong file đính kèm.

  chi tiết ...


  Có 90 tin trong 9 trang. Bạn đang xem trang 1
  Tin được xếp theo ngày tháng giảm dần. Hãy chọn trang muốn xem
   
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...
   ۞  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 8/2011 của trường ĐHSP-TP.HCM...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.