Thứ hai, 08/08/2022 - 19:28|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở GDĐT được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Đảng bộ Sở GDĐT được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Ngày 26-01-2022, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Bình Cang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ CCQ&DN tỉnh; đại diện các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ CCQ&DN tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở, BCH Đảng bộ Sở và cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc 4 Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lý Bình Cang, TUV, Bí thư Đảng uỷ CCQ&DN tỉnh trao giấy khen cho
tập thể Chi bộ 1 đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”

         Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, song BCH Đảng bộ Sở đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chỉ đạo của Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; 02 bài đạt giải khuyến khích cuộc thi “Gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được chú trọng, đã kịp thời tham mưu, bổ sung nhân sự BCH Đảng uỷ còn thiếu; chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; luôn quan tâm chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Đảng ủy Sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch; có 50/50 đảng viên tự phê bình và phê bình thường xuyên, đạt 100%. Trong năm, cử 4 cán bộ học lớp trung cấp lý luận chính trị; 7/7 đồng chí trong BCH Đảng uỷ tham gia lớp bồi dưỡng lớp cấp uỷ cơ sở năm 2021; có 4/4 chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Đồng chí Châu Tuấn Hồng, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

         Ngoài ra, lãnh đạo Sở đã quan tâm, kịp thời tham mưu, bổ sung nhân sự trưởng, phó phòng chuyên môn còn thiếu; toàn tỉnh có 351/467 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 75,2%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; kịp thời tham mưu với các cấp, ngành trong việc đầu tư CSVC, trang thiết bị cho toàn ngành giai đoạn 2020-2025 với số tiền 2.300 tỷ đồng, riêng năm 2021 là 53 tỷ đồng.

         Trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, BCH Đảng bộ Sở luôn quan tâm, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, kết quả sau 05 năm thực hiện, Đảng bộ Sở đã ban hành 05 chương trình hành động và 01 kế hoạch trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên nhằm phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng tại Đảng bộ Sở; kết nạp đảng viên được 08 đảng viên (vượt 160% chỉ tiêu đề ra); chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đúng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 07/8/2018; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; có 01 công chức tham gia lớp Đại học, 12 công chức tham gia học Thạc sĩ, 02 công chức tham gia học Tiến sĩ, 16 đảng viên tham gia học Trung cấp LLCT, 03 đảng viên tham gia học Cao cấp LLCT, 16 công chức tham gia học QLNN ngạch chuyên viên chính, 08 công chức tham gia học QLNN ngạch chuyên viên và 68 công chức tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và các lớp chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức.

         Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy CCQ&DN tỉnh Lý Bình Cang ghi nhận, chúc mừng những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực từ thực hiện các nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở trong năm qua.

         Bí thư Đảng ủy CCQ&DN tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục và đào tạo đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên toàn Sở, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở và đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đó.

        Đồng chí đề nghị: Trong năm 2022, Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, tình hình cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quyết liệt đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, cấp ủy viên, chi bộ trực thuộc; kịp thời chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

         Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Châu Tuấn Hồng đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cấp uỷ, chi bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cấp uỷ, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thích ứng, an toàn, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với công tác dạy và học chung của toàn ngành; tổ chức tốt việc học tập quán triệt các văn bản mới của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát trong Đảng; tham mưu kịp thời lãnh đạo các cấp trong việc tiêm ngừa đầy đủ vắc xin phòng chống Covid-19 cho học sinh, nhất là học sinh cấp tiểu học; có nhiều giải pháp phối hợp với các cấp, ngành trong công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là giáo dục mầm non.

         Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở GDĐT là một trong 17 chi, đảng bộ cơ sở được Đảng ủy CCQ&DN tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Trong dịp này, BCH Đảng ủy Sở GDĐT khen thưởng 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tặng Giấy khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

         Một số hình ảnh trong hội nghị tổng kết


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết