Monday, 08/08/2022 - 20:33|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng thực hiện bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sóc Trăng triển khai thực hiện bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng với các nội dung sau:

         - Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) như: Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT ngày 14/01/2020 về việc thực hiện CCHC năm 2020; Kế hoạch số 125/KH-SGDĐT ngày 22/01/2020 về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GDĐT; Kế hoạch số 263/KH-SGDĐT ngày 17/02/2020 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2020; Kế hoạch số 285/KH-SGDĐT ngày 21/02/2020 về việc tuyên truyền CCHC năm 2020; Quyết định số 128/QĐ-SGDĐT ngày 18/02/2020  về việc ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2020 và những năm tiếp theo; Công văn số 993/SGDĐT-TCCB ngày 05/6/2020 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020; Công văn số 2447/SGDĐT-TCCB ngày 10/11/2020 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GDĐT
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng

         - Phối hợp với Bưu điện tỉnh cử nhân viên tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

         - Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC, đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành và 13 tin, bài liên quan đến công tác CCHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan; cộng tác, đăng 05 tin tại chuyên trang CCHC của tỉnh. 

         - 100% thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trên website của cơ quan.

         - Xử lý nhanh chóng các kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan. Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 21/12/2020, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GDĐT đã tiếp nhận 557 hồ sơ; xử lý trước hạn 508 hồ sơ, đang xử lý còn hạn 48 hồ sơ; có 01 hồ sơ trả kết quả đúng hạn nhưng do chậm xử lý trên phần mềm nên bị ghi trễ hạn. Tỷ lệ xử lý đúng hạn là 99,8%.

         - Không đặt thêm thành phần hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết hoặc những quy định riêng so quy định để gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

         - Ra Thông báo số 371/TB-SGDĐT ngày 05/3/2020 rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Cụ thể, rút ngắn thủ tục “Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học” từ 15 ngày giải quyết xuống còn 14 ngày; thủ tục “Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học” từ 15 ngày xuống còn 12 ngày; thủ tục “Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại” từ 15 ngày xuống còn 12 ngày và thủ tục “Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học” từ 15 ngày xuống còn 14 ngày.

         - 100% thủ tục hành chính của cơ quan được thực hiện theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

         - Sở đã công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc; xây dựng Chuyên trang CCHC; tham gia chuyên mục “Dân hỏi- Giám đốc Sở trả lời” để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, người dân các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

          - Quán triệt cho cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, CCHC, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức tại cơ quan thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

         - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; sử dụng phần mềm một cửa điện tử, duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động tại các cơ quan.

         Trong năm 2021, Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước cho toàn ngành; tăng cường tin học hóa trong cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở địa phương.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết