Monday, 08/08/2022 - 19:32|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Ngày 16/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 48/KH-SNV về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020.

         Với mục đích nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và phát huy tính tích cực của công chức, viên chức trong tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, góp phần cùng chính quyền địa phương, đơn vị xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại; đồng thời, thông qua Hội thi nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ; đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến về cải cách hành chính.

Ảnh minh họa

         Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;  tìm hiểu quy định của pháp luật về các nội dung như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI; Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; quy định về thực hiện cơ chế một cửa và một số quy định khác. Bên cạnh đó, cuộc thi còn hướng đến việc xây dựng các giải pháp, sáng kiến trong các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính và nêu cao vai trò, nhiệm vụ của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         Hình thức thi: trực tuyến. Đối với phần thi kiến thức: Công chức, viên chức tham gia trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính. Đối với phần thi dựng video tuyên truyền về cải cách hành chính: Mỗi đơn vị tự xây dựng và đăng tải lên phần mềm ít nhất 01 video tuyên truyền cải cách hành chính về nội dung hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp xử lý các tình huống phát sinh thực tế liên quan đến các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính. Các nội dung sẽ thực hiện dưới các hình thức như sân khấu hóa, lời bình kết hợp đồ họa sinh động,.. để chuyển tải nội dung và làm rõ thông điệp tuyên truyền.

         Đối tượng tham gia Hội thi gồm công chức, viên chức đang công tác tại 46 sở ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh. Số lượng đội thi: 46 đơn vị tham gia xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

         Thời gian các đơn vị tham gia Hội thi: Bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 15/11/2020 đến 24 giờ 00 ngày 15/12/2020. Thời gian công bố kết quả và trao giải: Chậm nhất là ngày 31/12/2020.

         Cơ cấu giải thưởng gồm: Tập thể: 01 giải nhất: 10.000.000 đồng; 01 giải nhì: 7.000.000 đồng; 02 giải ba: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 03 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 05 giải phụ: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Trao cho đơn vị dựng video hay nhất). Giải cá nhân: 05 giải phụ: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Trao cho người trả lời câu hỏi trắc nhiệm đúng nhiều nhất và nhanh nhất).

         Nội dung chi tiết theo Kế hoạch đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết