Monday, 06/12/2021 - 18:36|
Thông tin chi tiết:
Lê Công Trứ
Họ và tên Lê Công Trứ
Giới tính
Chức vụ Chánh thanh tra GD
Điện thoại 0986184836
Email lecongtru@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách