Monday, 06/12/2021 - 18:40|
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Minh Tự
Họ và tên Huỳnh Minh Tự
Giới tính
Chức vụ Phó Chánh thanh tra GD
Điện thoại 0919731323
Email huynhminhtu@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách