Thursday, 28/10/2021 - 06:19|

Ban Giám đốc

 • Châu Tuấn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0913336399
  • Email:
   chautuanhong@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0904787237
  • Email:
   nguyenvietmuoi@soctrang.edu.vn
 • Danh Hoàng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0901090899
  • Email:
   danhhoangnguyen@soctrang.edu.vn