Monday, 04/07/2022 - 13:43|

Ban Giám đốc

 • Châu Tuấn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT, Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0913336399
  • Email:
   chautuanhong@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở GD & ĐT, Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0909.588.449
  • Email:
   tranthithuhang@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0904787237
  • Email:
   nguyenvietmuoi@soctrang.edu.vn
 • Danh Hoàng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0901090899
  • Email:
   danhhoangnguyen@soctrang.edu.vn