Hôm nay:  Ngày 1 tháng 8 năm 2015
Địa chỉ số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.
  Cơ cấu, tổ chức
 
 • Ban Giám đốc
 • Phòng ban sở
 • Trường trực thuộc
 • Phòng GD&ĐT
 • Cao đẳng, Đại học
 • Trung cấp CN
 • Dạy nghề
 •  
   
    Người - việc tốt
   
  Mạnh thường quân
  Giỏi việc nước, đảm ...
  Học sinh giỏi
  Sáng kiến KN
  Học bổng
   
   
    Đăng nhập
   

  Tên :         

  Mật khẩu:  

   

   
   
    Tìm kiếm
   
  Tìm:   
   
    Số lần xem
   
  9927313
  Số người đang xem: 98
   
   
    Liên kết nhanh
   
  Tin chi tiết
   
  Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
  giáo viên mầm non
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

  Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                BỘ TRƯỞNG
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;                                              (đã ký)
  - Hội đồng Quốc gia giáo dục;
  - Ban Khoa giáo TƯ;
  - Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL)                           Nguyễn Thiện Nhân
  - Công báo;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ;
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Lưu VT, Vụ GDMN, Vụ PC.

  Xem chi tiết và tải tập đính kèm

  Moet.gov.vn
  Các tin tức khác[Quay về] 
      →  Kế hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non năm học 2015-2016  (30/5/2015)
      →  Về việc Bồi dưỡng Thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non năm học 2015-2016  (30/5/2015)
      →  Về việc thực hiện công điện của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng  (24/3/2015)
      →  Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Bé khỏe - Bé ngoan" cấp tỉnh năm học 2014-2015  (19/3/2015)
      →  Về việc thông báo cho trẻ uống sữa miễn phí đợt 3  (8/3/2015)
      →  CV268-GDMN-KiemTraHoSoPhoCapChoTre5Tuoi.pdf  (4/3/2015)
      →  Về việc thông báo thời gian tổ chức Hội thi "Bé yêu biển đảo Việt Nam"  (28/2/2015)
      →  Về việc thông báo việc cho trẻ uống sữa miễn phí đợt 2  (30/12/2014)
      →  Về việc thông báo cho trẻ uống sữa miễn phí Đợt 1  (5/11/2014)
      →  Về việc tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường trong các cơ sở GDMN  (1/11/2014)
   
 • Xem tất cả tin thuộc nhóm tin này
 •  
   
    Vay vốn đi học
   
    ۞  Văn bản của Trung ương

    ۞  Văn bản của tỉnh Sóc Trăng

   
   
    Thủ tục HC-Giáo dục
   
    ۞  TTHC Giáo dục cấp tỉnh

    ۞  TTHC Giáo dục cấp huyện

    ۞  TTHC Giáo dục cấp xã
   
   
   THTT-HSTC ST
   
  Trường học thân thiện - Học sinh tích cực tỉnh Sóc Trăng
   
   
    Tuyển sinh Sau ĐH
   

   ۞  Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 25 (2015-2017) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
   ۞  Về việc tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của trường Đại học Tây Đô....
   ۞  Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công...

   
   

    http://Soctrang.edu.vn (C) 2007 -  48 Lê Duẩn, phường 3, TP Sóc Trăng.