Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2019

- Giám đốc đi triển khai Quyết định bổ nhiệm CBQL trường THPT trên địa bàn huyện Kế Sách lúc 7g30 (phòng TCCB cùng đi và thông báo cụ thể với trường, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 6g30); Dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Xuyên theo Thư mời số 412/TM-UBND tại phòng Họp số 1, VP UBND tỉnh lúc 13g30 (đ/c Ngọc Nguyên cùng dự).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự họp Ban ATGT tỉnh theo Thư mời số 409/TM-UBND tại phòng Họp số 2 VP UBND tỉnh lúc 7g30; Dự Tổng kết công tác Công đoàn ngành giáo dục tại Hội trường Sở lúc 13g30.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười đi kiểm tra thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp, quản lý và sử dụng số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019 theo Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh, làm việc tại huyện Long Phú lúc 7g30 (đ/c Thái Hà cùng đi và đi cùng xe với đoàn công tác).

Trang: 1
 
 1729/SGDĐT-GDTrH
20/08/2019

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2019-2020 cho học sinh ...

 1712/SGDĐT-VP
19/08/2019

Thống nhất ngày khai giảng, triển khai một số hoạt động chuẩn bị năm học mới và tổ chức thực hiện kế ...

 11/CT-UBND
13/08/2019

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 1617/KH-SGDĐT
08/08/2019

Thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" giai đoạn 2019-2025 của ngành giáo dục và ...

 2268/CT-BGDĐT
08/08/2019

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục

 1599/KHSGDĐT
07/08/2019

Kiểm tra kết quả phụ đạo học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học và chuẩn bị khai giảng năm ...

 1600KHSGDĐT
07/08/2019

Tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020

 1598/KH-SGDĐT
07/08/2019

Tập huấn chuyên Giáo dục quốc phòng - An ninh cho giáo viên cấp trung học phổ thông năm học ...

 1518/KH-SGDĐT
05/08/2019

Tập huấn và triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ ...

 1584/SGDĐT-CTTT
05/08/2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

 1582/KH-SGDĐT
05/08/2019

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới ...

 1685/SGDĐT-GDTrH
05/08/2019

Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019

 1572/KH-SGDĐT
02/08/2019

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm các tháng cuối năm 2019

 93/CV-HKH
01/08/2019

Thông báo kết quả xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng khuyến học, khuyến tài "Lương Định Của" ...

 2091/QĐ-UBND
30/07/2019

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục ...

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM