Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
 
Lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

- Giám đốc đi công tác đến hết tuần.
- Lãnh đạo Sở Họp Ban chấp hành Đảng uỷ tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 8 giờ, mời các Bí thư chi bộ và UBKT cùng dự.
- PGĐ Châu Tuấn Hồng họp lệ Chi bộ 3 lúc 14 giờ.
- PGĐ Lý Rotha làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tham gia đoàn khảo sát, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) tại TP Sóc Trăng lúc 8 giờ (Đ/c Tuấn cùng đi); Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) tại phòng Họp số 1 của Sở lúc 14 giờ (Đ/c Tuấn chuẩn bị, Đ/c Ba, đ/c Thế, đ/c Đông Thảo, đ/c Khánh cùng dự, VP chuẩn bị nơi làm việc).

Trang: 1
 
Văn bản mới
 473/SGDĐT-VP
27/02/2017

Nhận học bổng của Quỹ Vừ A Dính năm học 2016-2017

 477/SGDĐT-TCCB
27/02/2017

Hướng dẫn chuyển công tác của viên chức ngành giáo dục năm 2017

 454/SGDĐT-GDTrH
24/02/2017

Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017

 452/SGDĐT-GDTrH
24/02/2017

Triển khai thực hiện chương trình GDQPAN trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ ...

 453/SGDĐT-GDTrH
24/02/2017

Triển khai thực hiện chương trình GDQPAN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở ...

 457/KH-SGDĐT
24/02/2017

Phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

 448/SGDĐT-GDTrH
23/02/2017

Thống nhất phương án thi Nghề phổ thông khóa thi ngày 04/3/2017

 438/SGDĐT-GDMN
23/02/2017

Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp chỉ dạy 1 buổi

 436/SGDĐT-GDTH
23/02/2017

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II và cuối năm học 2016-2017 cấp tiểu học

 269/UBND-VX
23/02/2017

Triển khai thực hiện hỗ trợ mua BHYT cho người đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ...

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 426/SGDĐT-GDTH
21/02/2017

Hướng dẫn nội dung trọng tâm trong Học kỳ 2 năm học 2016-2017

 407/SGDĐT-CTTT
20/02/2017

Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh

 415/KH-GDTrH
20/02/2017

Thực hiện phong trào thi đua và triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 của ...

 409/SGDĐT-GDMN
20/02/2017

Chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 
 ĐỀ THI THAM KHẢO
 TRA CỨU ĐIỂM