Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Gương điển hình tiên tiến của thầy Nguyễn Ngọc Hải, trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.
 1292
 17/02/2017
Gương điển hình tiên tiến của thầy Nguyễn Ngọc Hải, trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

Gương điển hình tiên tiến của thầy Nguyễn Ngọc Hải, trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

Gương điển hình tiên tiến của thầy Nguyễn Ngọc Hải, trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

      Thực hiện theo công văn số 1183/UBND-TH, ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp danh sách các gương điển hình tiên tiến;
      Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2417/SGDĐT-VP, ngày 11/11/2016 tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp danh sách các gương điển hình tiên tiến nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại cơ quan, đơn vị (gọi tắt là gương điển hình tiên tiến). Thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh sẽ định kỳ 03 tháng giới thiệu các gương điển hình tiên tiến (trong quản lý, trong giảng dạy, trong học tập, trong các phong trào thi đua, hội thi; nghị lực vượt khó vươn lên; gương người tốt, việc tốt: giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, san sẻ yêu thương trong công việc cũng như trong cuộc sống; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…) bằng hình thức đăng trên website Sở Giáo dục và Đào tạo, cuối năm tiến hành tổ chức sơ kết và sau 05 năm sẽ tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh.
      Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu các gương điển hình tiên tiến:
      Thầy NGUYỄN NGỌC HẢI
         - Năm sinh: 1973
         - Chức vụ/chức danh: Tổ trưởng tổ Sinh học.
         - Đơn vị công tác: Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.
         - Quá trình công tác trong ngành Giáo dục: Từ năm 1997 đến nay.
         - Thành tích nổi bật: Thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Là giáo viên cốt cán của tỉnh, Báo cáo viên cho tỉnh về các hoạt động, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường, giám khảo các cuộc thi cấp tỉnh: thi giáo viên giỏi, chấm sáng kiến kinh nghiệm, dạy học tích hợp. Tham gia bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp cũng như giải nhanh bài tập bằng máy tính CASIO.       Giáo dục học sinh cùng cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ “Em yêu môi trường”. Trong đó, nổi bật nhất là trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp từ địa phương đến trung ương và quốc tế: “Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật”, “Sáng tạo Kỹ thuật”, “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”, “Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng”, “Sáng tạo xanh”, “Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững”, “Ý tưởng phát triển cộng đồng”, “Hành động vì nguồn nước”,….
      Một số thành tích đã được ghi nhận:

      * Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi

Năm học

Học sinh giỏi cấp tỉnh

Máy tính cầm tay cấp tỉnh

2006 - 2007

 01 giải KK

 

2007 - 2008

 01 giải ba; 01 giải KK

 

2008 - 2009

 01 giải ba; 01 giải KK

 

2009 - 2010

 

 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK

2010 - 2011

 02 giải nhì; 01 giải ba

 01 giải nhất; 01 giải ba; 02 giải KK

2011 - 2012

 01 giải nhất; 03 giải nhì; 01 giải KK

 02 giải nhì;  02 giải ba; 01 giải KK cấp quốc gia

2012 - 2013

 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK

 03 giải ba; 01 giải KK

1013 - 2014

 01 giải ba

 01 giải ba; 01 giải KK

2014 - 2015

 01 giải ba; 01 giải KK

 01 giải ba

2015 - 2016

 01 giải nhì; 01 giải KK

 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK

2016 - 2017

 02 giải ba; 01 giải KK

 Đang tham gia

   * Kết quả hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

Năm học

Cấp quốc gia

Cấp huyện, tỉnh

Ghi chú

2006 - 2007

 01 giải nhất; 01 giải ba; 01 giải KK; 01 giải Tập thể.

 

 Đại diện học sinh Việt Nam dự thi Quốc tế tại Stockholm – Thụy Điển.

2007 - 2008

 01 giải ba; 02 giải KK; 01 giải Tập thể.

 

 

2008 - 2009

 02 giải ba.

 

 

2009 - 2010

 01 giải ba; 01 giải KK.

 

 

2010 - 2011

 01 giải nhất.

 

 Đại diện học sinh Việt Nam dự thi Quốc tế tại Stockholm – Thụy Điển.

2011 - 2012

 01 giải ba; 02 giải KK; 01 giải Tập thể.

 

 

2012 - 2013

 01 giải nhì; 02 giải KK; 02 Bằng khen của BTC.

 01 giải nhất; 02 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK.

 

2013 - 2014

 01 giải nhì; 02 giải ba; 01 giải KK; 01 giải tập thể; 02 đề tài đạt giải “Dự án xuất sắc”.

 Cấp tỉnh: 02 giải ba; 03 giải ba; 01 giải KK.

 Cấp huyện: 03 giải nhất; 02 giải nhì; 01 giải ba.

 

2014 - 2015

 Giải  thưởng Môi trường; 01 giải ba; 02 đề tài đạt giải “Dự án xuất sắc”; 02 đề tài vào TOP 25 do ISRAEL đồng tổ chức.

 Cấp tỉnh: 01 giải nhất; 01 giải KK.

 Cấp huyện: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 01 giải ba; 01giải KK.

 

2015 - 2016

 

 Cấp tỉnh: 01 giải ba; 01 giải KK.

 Cấp huyện: 01 giải nhất; 02 giải ba; 02 giải KK.

 

2016 - 2017

 - 01 giải nhì; 01 giải ba và đang tham gia cuộc thi NCKH cấp quốc gia vào tháng 3/2017.

 - Đạt ba tháng và giải KK chung cuộc, Cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng” do Sở KH&CN TP HCM tổ chức.

 - Đang tham gia cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.

 Đang tham gia

 

   - Tham gia và đạt giải các cuộc thi: “Sáng tạo kỹ thuật” cấp tỉnh năm 2013 và năm 2015; “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013”.

   Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: VP
Nguồn: VP

Ý kiến bạn đọc