Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải pháp điều chuyển, bố trí công tác đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020
 2407
 13/07/2016
Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải pháp điều chuyển, bố trí công tác đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải pháp điều chuyển, bố trí công tác đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải pháp điều chuyển, bố trí công tác đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 1207/KH-SGDĐT ngày 27/6/2016 về việc điều chuyển, bố trí công tác đối với đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa-thiếu giáo viên bộ môn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở, sử dụng hiệu quả biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện tốt quy định về định mức biên chế, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển đội ngũ giáo viên ngành giáo dục. 
Được biết năm học 2015-2016, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 3168 người, trong đó: có 148 cán bộ quản lý, 2642 giáo viên, 378 nhân viên (131 đã tuyển dụng, 247 hợp đồng). Theo quy định về định mức biên chế tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày  23  tháng  8  năm 2006  của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập, năm học 2015-2016 riêng đối với giáo viên thì thừa 154 và thiếu 78.
Năm học 2016-2017, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 25/4/2016, dự kiến quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên hiện có, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định số giáo viên bộ môn thừa-thiếu so với định mức như sau: 
- Tổng số giáo viên bộ môn hiện có tại các trường THPT trực thuộc Sở (chưa tính hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư đoàn thanh niên, tổng phụ trách) là 2422 người.
- Tổng số định mức theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT là 2421 người.
- Tổng số giáo viên bộ môn dôi dư ở từng đơn vị là 268 người.
- Tổng số giáo viên bộ môn thiếu ở từng đơn vị là 267 người.
Kết quả tổng hợp giáo viên theo từng bộ môn cho thấy tổng số giáo viên hiện có so với định mức quy định không chệnh lệch nhiều, tuy nhiên ở từng bộ môn vẫn có nhiều trường hợp thừa - thiếu, thể hiện sự bất cập trong công tác phân công giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo thời gian qua.
Ông Danh Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Một số đơn vị thừa nhiều giáo viên như: THPT Phan Văn Hùng thuộc huyện Kế Sách  thừa 25 giáo viên; THPT An Ninh thuộc huyện Mỹ Tú thừa 12 giáo viên; THPT Mỹ Xuyên thuộc huyện Mỹ Xuyên thừa 8 giáo viên; THPT Trần Văn Bảy thuộc huyện Thạnh Trị thừa 8 giáo viên; một số đơn vị thiếu nhiều giáo viên như: Trường THCS và THPT Trần Đề thiếu 22 giáo viên; Trường THCS và THPT Khánh Hòa thiếu 21 giáo viên, Trường THCS và THPT Lai Hòa thiếu 13 giáo viên; một số đơn vị vừa thừa, vừa thiếu giáo viên như: Trường THPT Thành phố Sóc Trăng thừa 10 giáo viên - thiếu 17 giáo viên, Trường THPT Hoàng Diệu  thừa 16 giáo viên - thiếu 7 giáo viên.
Trước thực trạng giáo viên thừa thiếu cục bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:
1. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về chủ trương điều chuyển công tác 
- Đẩy mạnh tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 40/CT-TWngày 15/6/2004 của BCH Trung ương về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị đối với đội ngũ CBQL và nhà giáo
- Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong nhà trường đặc biệt là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền ý nghĩa của việc điều chuyển công tác trong đội ngũ giáo viên, động viên tinh thần giáo viên chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, đơn vị.
- Phát huy tính tích cực, tự giác của lực lượng giáo viên trẻ cùng góp phần khắc phục khó khăn chung của ngành giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng.
2. Điều chuyển, bố trí lại giáo viên giữa các trường
- Đối tượng xét chọn đối tượng điều chuyển
Đối tượng xét điều chuyển là giáo viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi có số giáo viên bộ môn nhiều hơn định mức biên chế được giao.  
Trường hợp giáo viên giỏi có tuổi đời không quá 40 tuổi, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt tình nguyện đến công tác tại các đơn vị theo phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được xem xét ưu tiên bổ sung vào quy hoạch cán bộ quản lý tại đơn vị đó. 
- Những đối tượng được miễn điều chuyển: Giáo viên là nhà giáo Ưu tú; giáo viên là thương binh; là con liệt sỹ; giáo viên có tuổi đời và số năm công tác như sau : 
+ Đối với nữ : Từ 51 đến 55 tuổi và thời gian công tác từ 27 năm trở lên.
+ Đối với nam : Từ 55 đến 60 tuổi và thời gian công tác từ 30 năm trở lên.
- Những đối tượng được tạm hoãn điều chuyển trong năm học: Những người thuộc diện điều chuyển trong năm học nhưng bản thân đang giữ chức chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc bí thư chi bộ giữa nhiệm kỳ; giáo viên nữ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng hoặc đang trong thời kỳ mang thai; giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Có vợ hoặc chồng, con ốm đau nặng đang điều trị dài ngày tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế hoặc gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn có xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú .
Những người được hoãn điều chuyển trong năm học, đến năm học sau phải thực hiện việc điều chuyển để đảm bảo công bằng.
- Quy trình xét chọn đối tượng điều chuyển
Căn cứ vào Quyết định giao biên chế và thông báo số lượng giáo viên điều chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại viên chức của năm học trước hoặc các tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng điều chuyển (do Hiệu trưởng thống nhất với tập thể sư phạm nhà trường), Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét đề nghị điều chuyển (gồm Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng,  các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy (Chi bộ), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng bộ môn; tiến hành họp xét đề nghị điều chuyển. 
Hội đồng xét đề nghị điều chuyển của trường tiến hành xét đối với từng trường hợp cụ thể và biểu quyết tại hội nghị bằng hình thức giơ tay, không thực hiện việc bình xét theo phương thức bỏ phiếu kín; trường hợp ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng biểu quyết. Danh sách giáo viên thuộc diện điều chuyển phải được công khai trong nhà trường, trước khi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Sau khi họp xét đề nghị điều chuyển, Hiệu trưởng gửi hồ sơ đề nghị điều chuyển về phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phạm vi và thời gian điều chuyển
Phạm vi điều chuyển: Điều chuyển giáo viên giữa các trường trong địa bàn huyện, trường hợp đặc biệt có thể điều chuyển ngoài địa bàn huyện. 
Thời gian điều chuyển: Quyết định điều chuyển công tác của mỗi giáo viên có thời hạn 3 năm, sau 3 năm sẽ được chuyển về đơn vị cũ (trừ trường hợp có nguyện vọng tiếp tục ở lại công tác). 

Tác giả: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016