Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019
 217
 04/09/2019
UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này, từ đó, có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 phê duyệt phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

Một số nội dung của Phương án như sau:
1. Phạm vi điều tra
Điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập năm 2019 được thực hiện trên phạm vi 3 huyện, thị xã (Ngã Năm, Mỹ Tú, Trần Đề) và đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT.
2. Đối tượng điều tra
- Cấp học Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục THCS: Đối tượng điều tra là cha mẹ học sinh (CMHS).
- Cấp học Giáo dục THPT: Đối tượng điều tra là học sinh.
3. Đơn vị điều tra
Phương án điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 thực hiện tại thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú và huyện Trần Đề. Mỗi huyện, thị xã chọn 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS và 01 trường THPT. Cụ thể, điều tra tại các đơn vị sau:
- Thị xã Ngã Năm: Trường Mầm non Mỹ Bình, Trường Tiểu học Mỹ Quới 2, Trường THCS Mỹ Bình, Trường THPT Ngã Năm.
- Huyện Mỹ Tú:  Trường Mẫu giáo Long Hưng, Trường Tiểu học Mỹ Phước B, Trường THCS Mỹ Phước A, Trường THPT An Ninh.
- Huyện Trần Đề: Trường Mẫu giáo xã Lịch Hội Thượng, Trường Tiểu học Trung Bình C, Trường THCS Viên An, Trường THCS và THPT Trần Đề.
4. Mẫu điều tra
Năm 2019, tổng số mẫu khảo sát là 1590 mẫu, bao gồm: 
- Thị xã Ngã Năm (483 mẫu)
+ Trường Mầm non Mỹ Bình: 84 mẫu.
+ Trường Tiểu học Mỹ Quới 2: 123 mẫu.
+ Trường THCS Mỹ Bình: 124 mẫu.
+ Trường THPT Ngã Năm: 152 mẫu.
- Huyện Mỹ Tú (540 mẫu)
+ Trường Mẫu giáo Long Hưng: 165 mẫu.
+ Trường Tiểu học Mỹ Phước B: 125 mẫu. 
+ Trường THCS Mỹ Phước A: 114 mẫu.
+ Trường THPT An Ninh: 136 mẫu.
- Huyện Trần Đề (567 mẫu)
+ Trường Mẫu giáo xã Lịch Hội Thượng: 146 mẫu.
+ Trường Tiểu học Trung Bình C: 115 mẫu.
+ Trường THCS Viên An: 146 mẫu.
+ Trường THCS và THPT Trần Đề: 160 mẫu.
5. Thời điểm, thời gian điều tra
Thời gian điều tra, khảo sát là 43 ngày; thời điểm bắt đầu điều tra, khảo sát từ ngày 23/9/2019 đến ngày 04/11/2019; thời điểm phân tích, đánh giá kết quả điều tra, hoàn thiện báo cáo từ ngày 20/11/2019 đến ngày 31/12/2019.
6. Phương pháp điều tra
Gặp trực tiếp người dân tại cơ sở giáo dục, phát phiếu điều tra và hướng dẫn người dân trả lời.
7. Nội dung khảo sát
Nội dung khảo sát được chia thành 6 phần chính, bao gồm: A. Tiếp cận dịch vụ; B. Cơ sở vật chất, trang thiết bị; C. Môi trường giáo dục; D. Hoạt động giáo dục (đối với cấp mầm non là “Hoạt động chăm sóc – Giáo dục trẻ”); E. Kết quả giáo dục và F. Các ý kiến khác. Các phần A, B, C, D và E được thiết kế với nhiều câu hỏi nhằm xác định mức độ hài lòng của người trả lời về từng lĩnh vực khác nhau của dịch vụ giáo dục công, phần F là để thu thập ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục.
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu lập kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra; phân công điều tra viên; tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả điều tra; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

 285/KH-SGDĐT
21/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 125/KH-SGDĐT
22/01/2020

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 76/KH-SGDĐT
14/01/2020

Thực hiện cải cách hành chính năm 2020

 03/SGDĐT-TCCB
02/01/2020

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020

 3255/BC-SGDĐT
20/11/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016