Hôm nay, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công
 193
 18/07/2019
Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Vừa qua, trong Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng tháng 5/2019 và phiên họp lệ các chi bộ trực thuộc vào tháng 5/2019, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông qua báo cáo chuyên đề «Nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng tại Trung tâm phục vụ hành chính công». Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp cho báo cáo chuyên đề, BCH Đảng ủy Sở ban hành Nghị quyết để tổ chức triển khai và thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (Nguồn ảnh: Báo Sóc Trăng online)

Theo Nghị quyết chuyên đề, trong quý I năm 2019, số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở GDĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 92 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết: 88 hồ sơ (chiếm 95,65%), trong đó, trả hồ sơ trước hạn 85 chiếm 96,59%, đúng hạn 03 chiếm 3,41%, quá hạn 00; số hồ sơ đang giải quyết: 4 hồ sơ. Công chức của Sở GDĐT làm việc tại Trung tâm tuân thủ tốt nội quy, quy chế làm việc; chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc; có thái độ phục vụ niềm nở, tận tình hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, cá nhân và trách nhiệm cao với công việc. Trong quý I năm 2019, có 94/94 (100%) ý kiến đánh giá hài lòng với thái độ và dịch vụ của Sở GDĐT. Các phòng chuyên môn của Sở GDĐT đã phối hợp thực hiện khá tốt về giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 
Bên cạnh những ưu điểm, việc giải quyết hồ sơ TTHC của bộ phận một cửa của Sở GDĐT còn một số tồn tại. Ví dụ như: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông, đối tượng thực hiện thủ tục này chủ yếu là người ở ngoài tỉnh nên đi lại rất khó khăn, trong quy trình không quy định thời gian. Nếu trước đây thủ tục này thực hiện tại Sở thì trả kết quả trong buổi tiếp nhận hồ sơ nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục học không bỏ buổi đồng thời tránh việc đi lại mất thời gian và kinh phí của người dân. Hiện nay, khi thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, phải hẹn trả kết quả trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận hồ sơ nên cũng ảnh hưởng phần nào đến buổi học của các em và việc đi lại của người thân. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hoặc không quá 2 ngày đối với văn bằng phức tạp. Trước đây khi thực hiện tại Sở thì có thể trả kết quả ngay trong ngày (trong buổi) nếu có lãnh đạo ký bản sao. Hiện nay, khi thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, phải hẹn trả kết quả trong vòng 02 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, một số phòng chuyên môn khi giải quyết hồ sơ TTHC chưa cập nhật kịp thời trình tự giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử. 
Trước những hạn chế trên, Sở GDĐT có những giải pháp để khắc phục nhằm giúp cho việc thực hiện TTHC ngày càng có hiệu quả, đạt được những kết quả như mong muốn. Đồng thời, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở yêu cầu cấp ủy, chi bộ, Trưởng các phòng chuyên môn cần quan tâm và tổ chức thực hiện một số yêu cầu như:
- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào giải quyết công việc một cách linh động, sáng tạo; từ đó giúp cho cán bộ từng khâu hiểu được nhiệm vụ và biết vận dụng thích nghi vào công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả cao.
- Tăng cường các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa.. Đồng thời, thực hiện đúng chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa theo đúng quy định hiện hành.
- Bảo đảm thời gian giải quyết TTHC từ khi chính thức tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả cuối cùng cho tổ chức, cá nhân không quá thời gian quy định và tiến tới giải quyết nhanh khi có lãnh đạo ở cơ quan, tránh để tổ chức, cá nhân đi lại nhiều lần. Công chức Bộ phận một cửa liên hệ bưu điện trực tại Trung tâm trong việc bàn giao hồ sơ và trả kết quả khi có yêu cầu tổ chức, cá nhân, đồng thời liên hệ qua điện thoại khi có kết quả sớm hơn phiếu hẹn.
- Xác định cụ thể công việc, trách nhiệm, thời gian tác nghiệp của từng bộ phận, cá nhân trong quy trình; bảo đảm quy trình luân chuyển, xử lý hồ sơ theo hướng nhanh gọn, kịp thời cho nhân dân.
- Bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn có TTHC tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các TTHC, giúp giải quyết công việc nhanh gọn, ít tốn kém. Đồng thời, đối với các phòng có TTHC cần bố trí công chức trực thường xuyên nhằm giúp cho việc giải quyết TTHC đạt kết quả cao, tránh phiền hà cho nhân dân.
- Tham dự tập huấn về kiến thức, kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách nhằm nâng cao năng lực phục vụ, làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 285/KH-SGDĐT
21/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 125/KH-SGDĐT
22/01/2020

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 76/KH-SGDĐT
14/01/2020

Thực hiện cải cách hành chính năm 2020

 03/SGDĐT-TCCB
02/01/2020

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2020

 3255/BC-SGDĐT
20/11/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016