Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018
 268
 05/04/2019
Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

      Chiều ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt công tác xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018; phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của công chức cấp xã năm 2018; phân tích, đánh giá kết quả chỉ số quản trị hành chính công (chỉ số PAPI) cấp tỉnh năm 2018; thông qua Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng. 
      Theo Quyết định số 986/QĐ-UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt chỉ số CCHC 86,92%, cao nhất trong các sở ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đạt chỉ số CCHC 80,95%, cao nhất trong các huyện. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018 đạt chỉ số CCHC 73,59% (tăng 4,35% so với năm 2017) đứng thứ 12/19 sở ngành; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành – SIPAS - đạt 95,15 (quy đổi điểm PAR INDEX 14,27) đứng thứ 02/19 sở ngành (sau Sở Nội vụ). 


Quang cảnh hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính

      Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chuyện nhận định công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính cũng được các cấp, các ngành quan tâm; đặc biệt việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ; tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế.
      Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chuyện yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
      - Thủ trưởng các ngành, các cấp căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ điểm mạnh, điểm hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình, làm rõ nguyên nhân của hạn chế cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
      - Các sở chuyên ngành được giao trách nhiệm tham mưu trong các lĩnh vực đánh giá chỉ số cải cách hành chính tiến hành rà soát lại kết quả và nội dung thực hiện của năm qua để rút kinh nghiệm cho năm 2019, đề xuất UBND tỉnh cải tiến bộ chỉ số cải cách hành chính sao cho thích ứng nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.
      - Thủ trưởng các ngành, các cấp phải thật sự gương mẫu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, nỗ lực tìm kiếm và đề xuất sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh.
      - Mỗi cán bộ phải nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, năng suất làm việc; xem việc tạo điều kiện cho người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016