Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc
 193
 04/04/2019
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc

      Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 383/QĐ-SGDĐT ngày 01/4/2019. 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trường THPT An Lạc Thôn

      Theo đó, Trường THCS và THPT Tân Thạnh và Trường THPT Hoàng Diệu có điểm chỉ số CCHC cao nhất lần lượt là 9,8 điểm và 9,7 điểm. Trường THPT Lê Văn Tám và Trường THPT Ngọc Tố có điểm chỉ số CCHC thấp nhất lần lượt là 5,7 điểm và 5,8 điểm. Cụ thể điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị theo bảng sau:

STT

Đơn vị

Điểm CCHC

(Thang điểm 10)

1

Trường THPT Kế Sách

8,3

2

Trường THPT Thiều Văn Chỏi

7,3

3

Trường THPT Hoàng Diệu

9,7

4

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

6,8

5

Trường THPT Đại Ngãi

6,8

6

Trường THPT Lịch Hội Thượng

7,5

7

Trường THPT Lương Định Của

6,3

8

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa

7,3

9

Trường THPT Mai Thanh Thế

6,3

10

Trường THPT Trần Văn Bảy

9,3

11

Trường THPT Mỹ Xuyên

6,2

12

Trường THPT Ngọc Tố

5,8

13

Trường THPT Hòa Tú

8,5

14

Trường THPT Nguyễn Khuyến

7,0

15

Trường THPT Thuận Hòa

8,5

16

Trường THPT Đoàn Văn Tố

7,3

17

Trường THPT Văn Ngọc Chính

8,2

18

Trường THPT Phú Tâm

7,5

19

Trường THPT An Ninh

8,8

20

Trường THPT Vĩnh Hải

7,2

21

Trường THPT Ngã Năm

8,5

22

Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

8,5

23

Trường THPT Thạnh Tân

6,7

24

Trường THPT Phan Văn Hùng

6,7

25

Trường THPT Mỹ Hương

7,2

26

Trường THPT An LạcThôn

6,5

27

Trường THPT Lê Văn Tám

5,7

28

Trường THPT An Thạnh Ba

7,5

29

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận

8,3

30

Trường THCS và THPT Hưng Lợi

7,8

31

Trường THCS và THPT Lai Hòa

8,0

32

Trường THCS và THPT Tân Thạnh

9,8

33

Trường THCS-THPT Trần Đề

8,5

34

Trường THCS-THPT Khánh Hòa

9,5

35

Trường THCS THPT DTNT huyện Vĩnh Châu

6,2

36

Trường THCS-THPT DTNT Thạnh Phú

6,5

37

Trường THPT DTNT Huỳnh Cương

8,3

38

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

7,0

39

Trường NDT khuyết tật

7,5

40

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

9,0

      Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính để cải thiện chỉ số cải cách hành chính ở đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1792/BC-SGDĐT
29/08/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016