Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Cải cách hành chính
Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
 1008
 22/06/2016
Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Trong năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 9.247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý, trả kết quả cho 9.247 trường hợp của các tổ chức, cá nhân; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.

      Năm 2015, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo niêm yết công khai 36 thủ tục hành chính (100%) tại Văn phòng và trang thông tin điện tử của Sở (www.soctrang.e). Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh đó, thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan. Năm 2015,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 9.247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý, trả kết quả cho 9.247 trường hợp của các tổ chức, cá nhân; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.


DSC_0084.JPG

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở GD&ĐT Sóc Trăng

      Về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2016, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ Một cửa cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho 101 trường hợp; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.

DSC_0086.JPG

DSC_0083.JPG

Bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

      Nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, ngày 11/01/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 45/KH-SGDĐT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số thủ tục hành chính tại cơ quan Sở chưa đúng thẩm quyền; một số thủ tục hành chính chưa đủ các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Sở Tư pháp thẩm định, góp ý đối với dự thảo Quyết định công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.

      Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu dự thảo được thông qua, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 32 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Danh sách các thủ tục hành chính hiện tại của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

1. Thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

4. Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

5. Giải thể trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

6. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện.

7. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện.

8. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

9. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh hoạt động giáo dục.

10. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

11. Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

12. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

13. Tuyển dụng viên chức.

14. Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học.

15. Công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

16. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2.

17. Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

18. Công nhận trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

19. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THPT trong nhà trường.

20. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THPT ngoài nhà trường.

21. Cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.

22. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT.

23. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THPT.

24. Chuyển trường đối với học sinh THPT.

25. Xin học lại đối với học sinh THPT (khác tỉnh).

26. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

27. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

28. Công nhận bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp.

29. Công nhận bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại nước ngoài cấp.

30. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

31. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục THPT.

32. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên.

33. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do.

34. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT.

35. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi.

36. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn còn lại.
Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính