Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
 1508
 22/06/2016
Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Trong năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 9.247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý, trả kết quả cho 9.247 trường hợp của các tổ chức, cá nhân; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.

      Năm 2015, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo niêm yết công khai 36 thủ tục hành chính (100%) tại Văn phòng và trang thông tin điện tử của Sở (www.soctrang.e). Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh đó, thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan. Năm 2015,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 9.247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý, trả kết quả cho 9.247 trường hợp của các tổ chức, cá nhân; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.


DSC_0084.JPG

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở GD&ĐT Sóc Trăng

      Về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2016, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ Một cửa cho biết: Trong 5 tháng đầu năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho 101 trường hợp; trong đó không có trường hợp trả kết quả trễ hẹn.

DSC_0086.JPG

DSC_0083.JPG

Bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

      Nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, ngày 11/01/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 45/KH-SGDĐT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số thủ tục hành chính tại cơ quan Sở chưa đúng thẩm quyền; một số thủ tục hành chính chưa đủ các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Sở Tư pháp thẩm định, góp ý đối với dự thảo Quyết định công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.

      Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu dự thảo được thông qua, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 32 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Danh sách các thủ tục hành chính hiện tại của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

1. Thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

4. Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

5. Giải thể trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

6. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện.

7. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện.

8. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

9. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh hoạt động giáo dục.

10. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

11. Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

12. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

13. Tuyển dụng viên chức.

14. Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học.

15. Công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

16. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2.

17. Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

18. Công nhận trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

19. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THPT trong nhà trường.

20. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THPT ngoài nhà trường.

21. Cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.

22. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT.

23. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THPT.

24. Chuyển trường đối với học sinh THPT.

25. Xin học lại đối với học sinh THPT (khác tỉnh).

26. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

27. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

28. Công nhận bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp.

29. Công nhận bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại nước ngoài cấp.

30. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

31. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục THPT.

32. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với giáo dục thường xuyên.

33. Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do.

34. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT.

35. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi.

36. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn còn lại.
Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016