Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Trần Đề
 425
 30/10/2018
Công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Trần Đề

Công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Trần Đề

Công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Trần Đề

      Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-THPT ngày 27/02/2018 về thực hiện cải cách hành chính năm 2018, từ đầu năm 2018 đến nay, Trường THCS và THPT Trần Đề đã thực hiện một số nội dung cải cách hành chính như sau:
      - Về cải cách thể chế, nhà trường có cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua các cuộc họp, qua email cá nhân và website của đơn vị.
      - Về cải cách thủ tục hành chính, trường có công bố thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; có niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. 
      Từ đầu năm 2018 đến nay, Trường tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 255 trường hợp học sinh rút bằng tốt nghiệp, học bạ.


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trường THCS và THPT Trần Đề

      - Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhà trường sắp xếp bộ máy của đơn vị theo quy định; phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; trường có xây dựng quy chế làm việc. Trong thời gian qua, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chấp hành tốt quy chế làm việc.
      - Về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà trường có ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018; trường có cử công chức, viên chức đi học sau đại học và tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở  tổ chức. 
      Việc thực hiện đề án Tinh giản biên chế được thực hiện theo kế hoạch. Từ năm 2015 đến nay, trường đã giải quyết nghỉ hưu, nghỉ việc cho 3/6 trường hợp (tỷ lệ 50%).
      - Về cải cách tài chính công, nhà trường thực hiện công khai cơ sở vật chất và thu chi tài chính trên trang thông tin điện tử và bảng thông báo của đơn vị. Nhà trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, có kế hoạch cân đối sử dụng ngân sách và thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.
      Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường vận động cha mẹ học sinh trồng mới 20 cây xanh; lắp đặt camera an ninh với số tiền 26.100.000 đồng; khen thưởng cho học sinh số tiền 12.100.000 đồng; vận động cấp học bổng cho học sinh trong năm học số tiền 39.000.00 đồng, 3000 quyển tập và 01 xe đạp.
      Nhà trường thực hiện chi trả chế độ cho nhân viên phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định (150.000 đồng/tháng).
      - Về việc hiện đại hóa nền hành chính, hiện nay nhà trường đang sử dụng các phần mềm: Phần mềm kế toán Misa, Quản lý học sinh, Quản lý cán bộ Emis, Phần mềm QLTH, Phần mềm Trí Việt Elearning, …
      Trang thông tin điện tử được cập nhật thường xuyên, thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân của đội ngũ. Nhà trường thường xuyên trao đổi công việc, tuyên truyền, quản lý...thông qua hộp thư điện tử.


Bảng công khai thủ tục hành chính của Trường THCS và THPT Trần Đề

      Ngày 19/10/2018, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính làm việc tại Trường THCS và THPT Trần Đề. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đề nghị nhà trường bổ sung các thông tin trong chuyên mục cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của trường; lập sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và điều chỉnh lại một số thủ tục hành chính theo mẫu quy định.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016