Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017
 416
 26/07/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

      Sáng ngày 26/7/2018, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC), đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Hội nghị thông qua Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017, tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt chỉ số CCHC 84,71%, cao nhất trong các sở ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị đạt chỉ số CCHC 81,67%, cao nhất trong các huyện. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo đạt chỉ số CCHC 69,24% (tăng 5,43% so với năm 2016), đứng thứ 12/20 trong các sở ban ngành tỉnh.  
      Về đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành, trong tỉnh có 8 đơn vị đạt mức độ hài lòng cao của người dân, doanh nghiệp, từ 90% trở lên (trong đó, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 97,83%), 21 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng của người dân (từ 80% đến dưới 90%) và 2 đơn vị đạt tỷ lệ hài lòng (dưới 80%). 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, giới thiệu cách làm hay, giải pháp CCHC mang lại hiệu quả cao của một số cơ quan, địa phương.
      Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chuyện nhấn mạnh các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp cần quán triệt nhiệm vụ CCHC là một trong những vấn đề trọng tâm; từ đó, tìm các giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới.
      (Kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Tập tin đính kèm

  41_1.-Quyet-dinh-1413.pdf

Ý kiến bạn đọc

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016