Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Kế Sách
 394
 03/04/2018
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Kế Sách

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Kế Sách

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Kế Sách

      Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-SGDĐT ngày 21/2/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 02/4/2018, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Trường THPT Kế Sách.


Tổ kiểm tra làm việc với nhân viên phụ trách bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

      Kết quả kiểm tra cho thấy, trong quý I năm 2018, Trường THPT Kế Sách đã thực hiện được một số nội dung trong công tác CCHC như sau:
      - Về công tác chỉ đạo, điều hành, nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-THPT ngày 27/2/2018 về thực hiện CCHC năm 2018; có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC định kỳ theo quy định; có Kế hoạch số 24/KH-THPT ngày 09/3/2018 về tuyên truyền CCHC năm 2018; có phân công nhân sự phụ trách công tác CCHC của đơn vị.
      - Về công tác cải cách thể chế, nhà trường có cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua email cá nhân và website của đơn vị.
      - Về cải cách thủ tục hành chính, trường có công bố thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong quý I năm 2018, trường tiếp nhận 08 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 08 hồ sơ.


Bảng công khai thủ tục hành chính tại Trường THPT Kế Sách

      - Về cải cách tổ chức bộ máy, nhà trường sắp xếp bộ máy của đơn vị theo quy định; phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và trình động chuyên môn; nhà trường có xây dựng quy chế làm việc. Trong thời gian qua, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chấp hành tốt quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính.
      - Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường có ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018; có cử công chức, viên chức đi học sau đại học.
      - Về thực hiện cải cách tài chính công, nhà trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; có thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định; có thực hiện 3 công khai trên website. Việc thực hiện xã hội hóa giáo dục được nhà trường quan tâm thực hiện. Trong thời gian qua, câu lạc bộ tiếp sức đến trường đã cung cấp 230 phần ăn miễn phí cho học sinh nghèo; trao 45 xe đạp, 50 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi…
      - Về hiện đại hóa nền hành chính, nhà trường có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018, website của trường được cập nhật; trường có ứng dụng một số phần mềm trong công tác quản lý và dạy học như phần mềm soạn giảng, MISA, ePMIS; trường có trang bị camera giám sát tại tất cả các phòng học để tiện quản lý.


CLB “Tiếp sức đến trường” trao học bổng cho học sinh

      Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị, Tổ kiểm tra đề nghị Trường THPT Kế Sách niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân; sắp xếp hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định; quan tâm thực hiện đề án Tinh giản biên chế và xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên website của đơn vị.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1078/BC-SGDĐT
31/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 1078/BC-SGDĐT
13/05/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ...

 824/TB-SGDĐT
04/05/2019

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc ...

 382/QĐ-SGDĐT
01/04/2019

Ban hành tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ...

 564/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Kiểm tra chỉ số CCHC năm 2018

 563/SGDĐT-TCCB
22/03/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm CCHC của các đơn vị trực thuộc Sở ...

 355/BC-SGDĐT
28/02/2019

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách ...

 315/KH-SGDĐT
25/02/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

 277/KH-SGDĐT
21/02/2019

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 269/SGDĐT-TCCB
20/02/2019

Bổ sung minh chứng chấm điểm chỉ số CCHC 2018

 123/SGDĐT-TCCB
21/01/2019

Chấm điểm chỉ số CCHC 2018 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

 105/KH-SGDĐT
17/01/2019

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 139/QĐ-UBND
17/01/2019

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng

 85/KH-SGDĐT
16/01/2019

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 36/SGDĐT-TCCB
07/01/2019

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019

 2628/BC-SGDĐT
20/11/2018

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016