Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính
 286
 27/10/2017
Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính

      Sáng ngày 25/10, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị trao đổi về tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Hội nghị trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính

      Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện 04/33 phần việc và 15/42 sản phẩm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Các phần việc chưa thực hiện gồm 2 phần việc do các sở ngành đã tham mưu nhưng UBND tỉnh chưa thông qua; các phần việc chưa đến thời hạn thực hiện và 5 phần việc do các đơn vị tham mưu chậm trễ như: Trình UBND tỉnh thông qua quy định, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo Nghị định 92/2017/NĐ-CP; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính có tính chất liên thông; triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành ở một số sở, ban ngành và UBND cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy hoạch mạng lưới đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong một số lĩnh vực như văn hóa, tài nguyên, nông nghiệp; tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
      Hội nghị đã nghe Sở Nội vụ triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. 
      Tại hội nghị, các các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào một số vấn đề để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016