Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
 797
 01/06/2017
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh.


Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tại điểm cầu Sóc Trăng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các bộ, ngành đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ ban hành 69 Nghị định điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế-xã hội, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính như: nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng… Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Về tinh giản biên chế, cả nước đã tinh giản 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Các bộ, ngành nỗ lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của người dân, tổ chức.
Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ cũng đã công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, xếp thứ nhất là Ngân hàng nhà nước Việt Nam với chỉ số 92,68; Bộ LĐTB&XH đạt thấp nhất với chỉ số 71,91. Đối với các tỉnh, thành phố chỉ số CCHC của Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc nhóm A. Tỉnh Sóc Trăng xếp hạng 49 với chỉ số 69,95. 
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Khẩn trương ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị Bộ Nội vụ trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để phân tích những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC, từ đó có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả CCHC tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, tăng cường khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

 1931/BC-SGDĐT
27/08/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 1918/QĐ-UBND
06/08/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo ...

 1731/QĐ-UBND
18/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa ...

 1699/QĐ-UBND
16/07/2018

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn ...

 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016