Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa
 1467
 26/04/2017
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

      Sáng ngày 24/4/2017, thực hiện Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 21/4/2017, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa.


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trường THCS&THPT Khánh Hòa

      Trong quý I năm 2017, Trường THCS và THPT Khánh Hòa đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-THCS&THPTKH ngày 20/01/2017 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017; đồng thời ban hành Kế hoạch số 46/KH-THCS&THPTKH ngày 24/3/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính. Trong 04 tháng đầu năm 2017, Trường đã thực hiện một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị như: ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kiểm kê và quản lý tài sản theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, nội quy học sinh, quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; niêm yết công khai các thủ tục hành chính của đơn vị; phân công nhiệm vụ công chức, viên chức ở đơn vị theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn; ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017. Đặc biệt, trong tháng 3 năm 2017, Trường THCS và THPT Khánh Hòa đã thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhằm thực hiện các thủ tục hành chính của đơn vị theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Bảng công khai thủ tục hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

      Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, Tổ kiểm tra đề nghị Trường THCS và THPT Khánh Hòa điều chỉnh các thủ tục hành chính của Trường theo quy định, trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết và quy trình thực hiện thủ tục hành chính. 

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016