Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm
 1532
 25/04/2017
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm

      Thực hiện Kế hoạch số 699/KH-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 21/4/2017, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm.


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trường THPT An Lạc Thôn

      Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, trong quý I năm 2017, lãnh đạo Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm đã quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở đơn vị. Cả hai trường đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức phù hợp với quy định; triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Đặc biệt, trong quý I năm 2017, cả hai đơn vị đã thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trường THPT Phú Tâm

      Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, Tổ kiểm tra đề nghị Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm sớm ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, điều chỉnh các thủ tục hành chính theo quy định; đề nghị Trường THPT Phú Tâm niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: CCHC

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016