Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Cải cách hành chính
Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 363
 17/02/2017
Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

   Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt và công bố kết quả điều tra xã hội học sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
   Được biết cuộc điều tra do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng thực hiện từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 bằng cách lấy ý kiến (qua phiếu khảo sát) của 1106 phụ huynh học sinh và học sinh tại 44 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các nội dung điều tra gồm: Tiếp cận dịch vụ, Cơ sở vật chất, Môi trường giáo dục, Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục. 
   Kết quả điều tra cho thấy có 84,7% người dân được khảo sát hài lòng về dịch vụ giáo dục công lập. Trong 05 thành phần của dịch vụ giáo dục công lập, có 04 thành phần có tỷ lệ người dân hài lòng cao (trên 84%) bao gồm: Kết quả giáo dục, hoạt động giáo dục, tiếp cận dịch vụ và môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là nội dung có tỷ lệ người dân không hài lòng nhiều nhất (33%).


Biểu đồ đánh giá chung về các thành phần của dịch vụ giáo dục công lập

   Các tiêu chí được người dân hài lòng nhiều là tiêu chí trường có miễn giảm học phí; phẩm chất đạo đức của giáo viên, nhân viên; nội dung chương trình giáo dục, thái độ giao tiếp của giáo viên, nhân viên, hồ sơ, thủ tục ở các trường. Các tiêu chí có mức độ hài lòng thấp nhất là trang thiết bị dạy học, trang thiết bị của các phòng chức năng, khu vực vệ sinh của trường, phòng máy vi tính, sân chơi, sân tập thể dục, có bóng mát và kết nối Internet. 
   Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở các cấp học có sự khác biệt. Mầm non, tiểu học là hai cấp học nhận được sự hài lòng khá cao của người dân ở cả 05 thành phần của dịch vụ giáo dục. THCS cũng đạt được sự hài lòng của người dân, tuy nhiên điểm đánh giá còn chưa được cao và ổn định. THPT là cấp học duy nhất chưa đạt đến sự hài lòng của người dân ở cả 05 nội dung khảo sát. Ở từng nội dung khảo sát, mức độ hài lòng của người dân ở cấp mầm non, tiểu học, THCS cao hơn cấp THPT. 


Học sinh tiểu học, THCS tỉnh Sóc Trăng tham dự cuộc thi Văn hay chữ tốt

   Về việc tiếp cận dịch vụ, nhìn chung, người dân hài lòng với việc tiếp cận dịch vụ tại các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên ở một số tiêu chí, tỷ lệ chưa hài lòng ở mức khá cao như: Vị trí của trường học thuận tiện về giao thông (25%); các thông tin của trường được thông báo bằng nhiều hình thức (23,9%).
   Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người dân chưa thực sự hài lòng. Khi đánh giá chung cho thang đo về cơ sở vật chất thì tỉ lệ người dân hài lòng chỉ đạt được 67% (33% người dân chưa hài lòng). Đặc biệt có trên 40% người dân chưa thật sự hài lòng đối với 02 tiêu chí về khu vực vệ sinh được bố trí hợp lý, an toàn, sạch sẽ và các phòng chức năng có đầy đủ thiết bị. 
   Về môi trường giáo dục, môi trường giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được sự hài lòng của người dân. Trong đó, người dân hài lòng nhiều nhất về thái độ lịch sự, tôn trọng, hợp tác của giáo viên, nhân viên của trường. Nội dung về niêm yết các công khai (công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu chi tài chính) được người dân đánh giá ở mức bình thường.
   Về hoạt động giáo dục, tất cả các tiêu chí khảo sát về hoạt động giáo dục đều nhận được sự hài lòng của người dân. Trong đó, người dân hài lòng nhất ở 02 tiêu chí Nội dung, chương trình giảng dạy và phẩm chất, đạo đức của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Bên cạnh đó, có trên 20% người dân chưa thật sự hài lòng ở 03 tiêu chí: Cách tổ chức hoạt động giáo dục, phương pháp giáo dục và việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa.


Tiết học Thể dục của học sinh Trường THCS-THPT Trần Đề (Sóc Trăng) 

   Về kết quả giáo dục, 88.2% người dân được khảo sát hài lòng về kết quả giáo dục. Trong đó, người dân hài lòng nhất ở tiêu chí sự tiến bộ về phẩm chất, đạo đức của học sinh và kết quả đánh giá phẩm chất đạo đức của học sinh. Bên cạnh đó, có trên 20% người dân chưa thật sự hài lòng với tiêu chí rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
   Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả điều tra, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính