Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016
 552
 07/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016

Nhằm tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020

      Nhằm tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, chiều ngày 2/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
      Theo báo cáo kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh và các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, năm 2015, tỉnh Sóc Trăng đạt 86,15 điểm (tăng 4,43 điểm so với năm 2014), xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 6 bậc so với năm 2014). Các chỉ số tăng hạng gồm 5 lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới cơ chế tài chính và hiện đại hóa nền hành chính.


Hội nghị cải cách hành chính năm 2016

      Đối với chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, trong năm 2015 có 14/22 sở, ban ngành có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tăng so với năm 2014. Trong đó chỉ số cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tăng 9 bậc so với năm 2014. Bên cạnh đó có 8/22 sở, ban ngành có kết quả chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với năm 2014.  
      Đối với cấp huyện, huyện Mỹ Xuyên và Trần Đề có sự tiến bộ vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính. Huyện Mỹ Xuyên từ vị trí thứ 8 của năm 2014 đã vươn lên đứng thứ hai trong năm 2015 (sau huyện Long Phú). Huyện Trần Đề từ vị trí thứ 10 năm 2014 vượt lên vị trí thứ 3 trong năm 2015.
      Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Ngã Năm, UBND huyện Trần Đề báo cáo một số tham luận như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng; tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trên địa bàn thị xã Ngã Năm; hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính tập trung tại huyện Trần Đề …
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; có lộ trình, giải pháp cụ thể khắc phục những tiêu chí đạt chỉ số cải cách hành chính thấp năm 2015 để cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo; nâng cao vai trò của cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính; sớm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

Tác giả: Dương Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 998/QĐ-SGDĐT
07/06/2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...

 1264/BC-SGDĐT
25/05/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cải cách ...

 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016