Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Cải cách hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016
 334
 07/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính năm 2016

Nhằm tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020

      Nhằm tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020, chiều ngày 2/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cải cách hành chính năm 2016. Ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
      Theo báo cáo kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh và các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, năm 2015, tỉnh Sóc Trăng đạt 86,15 điểm (tăng 4,43 điểm so với năm 2014), xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 6 bậc so với năm 2014). Các chỉ số tăng hạng gồm 5 lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới cơ chế tài chính và hiện đại hóa nền hành chính.


Hội nghị cải cách hành chính năm 2016

      Đối với chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, trong năm 2015 có 14/22 sở, ban ngành có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tăng so với năm 2014. Trong đó chỉ số cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tăng 9 bậc so với năm 2014. Bên cạnh đó có 8/22 sở, ban ngành có kết quả chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với năm 2014.  
      Đối với cấp huyện, huyện Mỹ Xuyên và Trần Đề có sự tiến bộ vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính. Huyện Mỹ Xuyên từ vị trí thứ 8 của năm 2014 đã vươn lên đứng thứ hai trong năm 2015 (sau huyện Long Phú). Huyện Trần Đề từ vị trí thứ 10 năm 2014 vượt lên vị trí thứ 3 trong năm 2015.
      Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Ngã Năm, UBND huyện Trần Đề báo cáo một số tham luận như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng; tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trên địa bàn thị xã Ngã Năm; hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính tập trung tại huyện Trần Đề …
      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; có lộ trình, giải pháp cụ thể khắc phục những tiêu chí đạt chỉ số cải cách hành chính thấp năm 2015 để cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo; nâng cao vai trò của cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính; sớm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

Tác giả: Dương Thanh Bình
Nguồn: TCCB

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính