Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
 3453
 12/08/2016
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 12/8/2016, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác CCHC. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các phòng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

      Sáng ngày 12/8/2016, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác CCHC. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các phòng, tổ chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của tỉnh làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

      Qua quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra bước đầu kết luận một số ưu điểm trong công tác CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
      - Về công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác CCHC. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện công tác CCHC (Kế hoạch thực hiện CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch điều chuyển giáo viên, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc…), nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC. Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện CCHC, trong đó có kinh phí khen thưởng cho cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác này. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án (đã được UBND tỉnh phê duyệt) và đang tiến hành điều tra xã hội học sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
      - Về việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định.
      - Về cải cách thủ tục hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính tại bảng niêm yết của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (32 thủ tục); niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân đúng quy định. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo có ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch đánh giá nội bộ; ban hành bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; ban hành mục tiêu, chính sách chất lượng theo quy định.
      - Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhằm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch điều chuyển, bố trí công tác đối với đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020. Đối với đội ngũ viên chức làm công tác kế toán, Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch điều chuyển công tác đối với kế toán các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

Ông Huỳnh Văn Nam, Trưởng đoàn Kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

      - Về cải cách tài chính công, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai ứng dụng phần mềm kế toán, phần mểm quản lý tài sản và phần mềm EMIS để phục vụ công tác thống kê, quản lý tài sản và tài chính cho cơ quan và tất cả các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2016- 2018 tại 46 trường trực thuộc.
      - Về hiện đại hóa hành chính, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có quan tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan. 100% cán bộ, công chức cơ quan được trang bị máy vi tính làm việc. Website Sở được thực hiện tốt, có hiệu quả. Công chức phụ trách công nghệ thông tin ở Sở Giáo dục và Đào tạo có trình độ chuyên môn cao, phù hợp.
      Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại cũng như đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nội dung sau:
      - Công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa phù hợp tiêu chuẩn quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo cần từng bước sắp xếp lại;
      - Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn chỉnh phương án tự chủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
      - Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử ở cơ quan Sở chưa thường xuyên;
      - Thủ tục hành chính của Sở chưa cập nhật đầy đủ trên website;
      - Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng 02 website, gây khó khăn trong việc vận hành. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm làm công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đặt lại đường dẫn website chính thức của Sở.
      Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC mà Đoàn Kiểm tra đã nêu. Trong thời gian tới lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các phòng, tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác CCHC.

Tác giả: Thanh Bình

Ý kiến bạn đọc

Văn bản Cải cách hành chính
 358/BC-SGDĐT
26/02/2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính ...

 334/SGDĐT-TCCB
22/02/2018

Chấm điểm chỉ số CCHC 2017 và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018

 315/KH-SGDĐT
21/02/2018

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 248/KH-SGDĐT
05/02/2018

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 171/SGDĐT-TCCB
26/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018

 152/TB-SGDĐT
25/01/2018

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 139/KH-SGDĐT
23/01/2018

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ...

 96/KH-SGDĐT
16/01/2018

Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

 74/SGDĐT-TCCB
12/01/2018

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2018

 2974/TB-SGDĐT
22/12/2017

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 2667/BC-SGDĐT
09/11/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành ...

 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016