Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Cải cách hành chính

Tỉnh Sóc Trăng: Sử dụng tổng đài và hệ thống ...

Tỉnh Sóc Trăng: Sử dụng tổng đài và hệ thống camera để đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 19/07/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường ...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT Lương Định Của

 19/07/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa ...

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 13/07/2017

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ ...

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

 01/06/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 ...

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 23/05/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách ...

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

 17/05/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường ...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa

 26/04/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường ...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trường THPT An Lạc Thôn và Trường THPT Phú Tâm

 25/04/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết ...

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

 06/03/2017

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân ...

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 17/02/2017
Văn bản Cải cách hành chính
 1480/SNV-CCHC
30/06/2017

Bản cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 1137/BC-SGDĐT
16/05/2017

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải ...

 1099/KH-SGDĐT
11/05/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 746/QĐ-SGDĐT
18/04/2017

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 731/SGDĐT-TCCB
31/03/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

 707/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Đóng góp ý kiến dự thảo tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC

 699/KH-SGDĐT
27/03/2017

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...

 578/KH-SGDĐT
13/03/2017

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

 431/TB-SGDĐT
22/02/2017

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác cải ...

 185/KH-SGDĐT
06/02/2017

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 137/KH-SGDĐT
19/01/2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2530/BC-SGDĐT
18/11/2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

 1664/BC-SGDĐT
25/08/2016

Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2016