Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết ...

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

 06/03/2017

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân ...

Công bố kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 17/02/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị ...

Nhằm tổng kết kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên ...

 07/12/2016

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ...

Năm 2016, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chuyên đề về CCHC, triển ...

 07/12/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành ...

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

 14/11/2016

Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế tại Sở ...

Thể chế hành chính nhà nước với một hệ thống pháp luật (bao gồm Luật, các văn bản pháp quy dưới Luật) do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành ...

 16/08/2016

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo ...

Sáng ngày 12/8/2016, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng ...

 12/08/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng xây dựng giải pháp điều chuyển, bố trí công tác đội ngũ giáo viên các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2020

 13/07/2016

Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ...

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ 5 (phòng Tổ chức cán bộ) thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong những năm ...

 23/06/2016

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Giáo ...

Trong năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 9.247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý, trả kết quả cho 9.247 trường hợp của các tổ ...

 22/06/2016
Văn bản Cải cách hành chính