Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023
 572
 30/03/2018
Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng Khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

      Sáng ngày 28/3/2018, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Sóc Trăng, Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trọng thể. Tham dự Đại hội có TS.Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Trang Phước – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Châu Tuấn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; cùng đông đảo khách mời và 108 đại biểu chính thức của Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội

Đại biểu Đại hội

      Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; ngành giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; hệ thống công đoàn đang hướng về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.


Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, phát biểu khai mạc Đại hội

      Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng có nhiều đổi mới, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ V đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Trong đó, nổi bật là Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành; phối hợp với Chính quyền tạo điều kiện cho cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn. Kết quả, qua 05 năm không ngừng phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn ngành luôn được Liên đoàn lao động tỉnh xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở tốt; nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng điển hình trong các phong trào thi đua của ngành và công đoàn.


TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Đồng chí Trang Phước – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với mục tiêu: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn giáo dục các cấp. Trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; duy trì hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; hoàn thiện phương thức phục vụ, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng tổ chức công đoàn ngành giáo dục ngày càng lớn mạnh;… góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng. 
      Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 ủy viên, bầu 14 đại biểu dự đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng (trong đó có 02 dự khuyết), bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam (trong đó có 01 dự khuyết). Ở hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Hóa tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành, đồng chí Diệp Thị Tuyết Mai tái đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn ngành; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên, đồng chí Diệp Thị tuyết Mai tiếp tục tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành.
Ban Chấp hành công đoàn Ngành khóa VI ra mắt Đại hội
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của CĐGD tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, qua đó yêu cầu công đoàn các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động, đặc biệt chú trọng đến các chế độ ưu đãi nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành; tổ chức tốt quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể trong mỗi đơn vị, trường học; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; chủ động đề xuất với chuyên môn tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới; cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước thành những nhiệm vụ, công việc thiết thực, phù hợp với cơ sở, góp phần cùng với chuyên môn đưa chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà lên một tầm cao mới, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà; duy trì tốt các hoạt động xã hội, xây dựng các quỹ tình nghĩa, tình thương; tích cực tuyên tuyền, quán triệt gắn với việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn; củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của ban nữ công các cấp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công; chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, coi công đoàn cơ sở là nền tảng, là nơi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phù hợp với đặc điểm ngành nghề; nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, nhiệt tình, bản lĩnh, có uy tín và được quần chúng tín nhiệm.


Đồng chí Trần Dũng Kiệt - ủy viên Thường vụ LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có
nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn


Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng quà cho các các ủy viên BCH,
ủy viên UBKT Khóa V không tham gia tái cử

      Đại hội Công đoàn Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngành giáo dục tỉnh nhà. Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa mới tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có chất lượng và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo từng năm học.

Tác giả: Công đoàn ngành
Nguồn: CĐN

Ý kiến bạn đọc

 112/CĐN
17/05/2019

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019

 413/KHLT-SGDĐT-CĐN
06/03/2019

Vận động hỗ trợ giáo dục miền núi

 19/TM-CĐN
11/01/2019

Dự lễ khai mạc, tổng kết Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XII, năm 2019

 20/TB-CĐN
11/01/2019

Tổ chức Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XII, năm 2019

 237/CĐN
26/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

 205/TB-CĐN
07/11/2018

Thông báo số 1 về việc đăng ký tham gia Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XII, năm 2019

 190/QĐ-CĐN
18/10/2018

Ban hành Điều lệ Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XII, năm 2019

 176/HD-CĐN
01/10/2018

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018-2019

 86/CĐN
21/05/2018

Xét thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn

 63/GTrT-CĐN
26/04/2018

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

 52/KH-CĐN
13/04/2018

Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, Đại hội ...

 37/TM-CĐN
19/03/2018

Họp đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

 31/KH-CĐN
02/03/2018

Tổ chức Hội thi báo ảnh chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ ...

 30/TM-CĐN
23/02/2018

Hội nghị BCH Công đoàn Ngành mở rộng sơ kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018

 03/Kh-CĐN
05/01/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, nhà giáo và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu ...

 202/CĐN
21/12/2017

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

 203/QC-CĐN
21/12/2017

Tổ chức "Liên hoan tiếng hát Giáo viên" ngành giáo dục lần thứ XIII, năm 2018

 180/GTrT-CĐN
16/11/2017

Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

 172/HD-CĐN
24/10/2017

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2017-2018

 155/CĐN
26/09/2017

Vận động quyên góp ủng hộ CBNGNLĐ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do Bão số 10

 88/CV-CĐN
15/05/2017

Báo cáo tổng kết, xét thi đua cuối năm học 2016-2017

 73/TM-CĐN
17/04/2017

Hội nghị BCH Công đoàn ngành mở rộng triển khai công tác tài chính và kế hoạch đại hội công đoàn.

 67/TB-CĐN
12/04/2017

Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" cấp tỉnh năm 2017

 65/CV-CĐN
10/04/2017

Vận động đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2017

 47/CĐN
02/03/2017

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 và thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

 20/TM-CĐN
09/02/2017

Hội nghị BCH Công đoàn Ngành mở rộng sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

 12/QĐ-CĐN
19/01/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 12 Điều lệ Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng lần thứ ...

 06/TB-CĐN
10/01/2017

Tổ chức Hội thao ngành Giáo dục lần thứ XI, năm 2017

 03/TM-CĐN
06/01/2017

Tham dự lễ khai mạc và tổng kết Hội thao Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XI, năm 2017

 11/KH-CĐN-SGDĐT
30/12/2016

Tổ chức Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" Ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng năm học 2016-2017

 215/CĐN
28/12/2016

Bố trí lại kế toán công đoàn cơ sở

 206/CĐN
07/12/2016

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

 200/CĐN
01/12/2016

Chăm lo đời sống CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017

 199/QĐ-CĐN
28/11/2016

Ban hành Điều lệ Hội thao ngành Giáo dục Lần thứ XI, Năm 2017

 181/CV-CĐN
04/11/2016

Lập dự toán và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

 178/CV-CĐN
24/10/2016

Thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2016

 169/CĐN
06/10/2016

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 166/CĐN
03/10/2016

Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Chủ động, tích cực ...

 162/CĐN
28/09/2016

Xây dựng và triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017

 155/CV-CĐN
07/09/2016

Báo cáo nhanh đầu năm học 2016-2017

 151/KH-CĐN
06/09/2016

Tổ chức Tết Trung thu cho con em nhà giáo, người lao động

 152/CV-CĐN
06/09/2016

Tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn

 147/CĐN
24/08/2016

tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm học 2016 - 2017

 139/CV-CĐN
15/08/2016

Phân phối phiếu quà tặng Mattana

 133/GTrT-CĐN
27/07/2016

Tập huấn cán bộ công đoàn

 247/CV-CĐN
25/12/2015

Tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2015-2016

 247/CV-CĐN
25/12/2015

Tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2015-2016

 245/CV-CĐN
21/12/2015

Cấp kinh phí lần 2 và quyết toán kinh phí quí IV năm 2015