Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm
 734
 03/10/2018
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm

      Sáng ngày 02/10/2018, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 1611/QĐ-SGDĐT, ngày 25/9/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính tại trường THPT Ngã Năm; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/8/2018; thời gian tiến hành thanh tra là 10 ngày làm việc. Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh thanh tra Sở GDĐT làm Trưởng đoàn. Đồng thời, tại Quyết định số 1611/QĐ-SGDĐT, Giám đốc Sở GDĐT đã cử ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.


Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

      Tại buổi công bố quyết định ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo, đề nghị đến Hiệu trưởng trường THPT Ngã Năm thực hiện một số nội dung:
      - Quán triệt đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường nắm và hiểu hình thức cuộc thanh tra lần này là cuộc thanh tra thường xuyên.
      - Thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối, bố trí thời gian để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 
      Đối với Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Sở GDĐT yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; thực hiện đầy đủ, chính xác và đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc phê duyệt, hoạt động của Đoàn thanh tra phải không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động bình thường của nhà trường. Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Mười nêu rõ mục đích chính của cuộc thanh tra là tư vấn, thúc đẩy và chấn chỉnh  kịp thời các sai phạm, thiếu sót (nếu có) về thực hiện pháp luật tài chính tại đơn vị.  

Tác giả: Nguyệt Tú
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc