Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020
 495
 12/07/2018
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020

      Ngày 12-7-2018, BCH Đảng bộ Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT và đồng chí Châu Tuấn Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu

      Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu hàng năm cơ bản đều đạt so với tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng và triển khai các Chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết; tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng viết “Bản cam kết”  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII hàng năm; BCH Đảng bộ Sở cũng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và đã kết nạp được 05 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Lý Rotha, Ủy viên BTV Đảng ủy Sở báo cáo

      BCH Đảng bộ Sở đã phối hợp tốt với Giám đốc Sở trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, cũng như một số nhiệm vụ chính trị do nghị quyết đại hội đã đề ra, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng năm luôn thấp hơn chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học luôn đạt và vượt tỷ lệ nghị quyết đề ra; công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục  THCS hàng năm luôn được Bộ GDĐT công nhận.

Đồng chí Châu Tuấn Hồng, UV.BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy phát biểu

      Phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến phát biểu của đại biểu và có ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Tuấn Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ, Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu Bí thư các chi bộ trực thuộc và kêu gọi toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tác giả: Minh Tự
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc