Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng
 612
 03/04/2018
Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng

    

Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật  về tài chính tại
trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng

      Sáng ngày 02/4/2018, tại trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 526/QĐ-SGDĐT, ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2017; thời gian tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việc. Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở GDĐT làm Trưởng đoàn. Đồng thời, tại Quyết định số 526/QĐ-SGDĐT, Giám đốc Sở GDĐT đã cử ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.


Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

      Tại buổi công bố quyết định ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo, đề nghị đến Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai thực hiện một số nội dung:
      - Quán triệt đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường nắm và hiểu hình thức cuộc thanh tra lần này là cuộc thanh tra thường xuyên.
      - Thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối, bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 
      Đối với Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Sở GDĐT yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; thực hiện đầy đủ, chính xác và đảm bảo các nội dung theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc phê duyệt. Ngoài ra, hoạt động của Đoàn thanh tra phải không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động bình thường của nhà trường.

Tác giả: TTra
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc