Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
 396
 30/03/2018
Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

      Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy Sóc Trăng và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ về việc tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở tham dự Hội nghị học tập chuyên đề về cuộc “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”.

      Đảng bộ Sở đã chuẩn bị tốt chổ ngồi, tivi, âm thanh và bố trí 02 địa điểm (tầng trệt và Hội trường Sở GDĐT) để tất cả đảng viên, quần chúng tại cơ quan Sở GDĐT tham dự đầy đủ học tập chuyên đề về cuộc “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” qua kênh truyền hình STV1.

      Đồng thời, Đảng bộ Sở cũng yêu cầu Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT kiểm tra, theo dõi tình hình học tập của từng đảng viên, quần chúng theo tinh thần Công văn số 666-CV/TU, ngày 27-3-2018 của Tỉnh ủy Sóc Trăng và báo cáo kết quả về Đảng ủy Sở để tổng hợp số lượng.

Tác giả: Minh Tự
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc