Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Triển khai Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong năm 2015, 2016 và 2017 tại trường Trung học phổ thông Thành phố Sóc Trăng
 854
 02/03/2018
Triển khai Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong năm 2015, 2016 và 2017 tại trường Trung học phổ thông Thành phố Sóc Trăng

Triển khai Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong năm 2015, 2016 và 2017 tại trường Trung học phổ thông Thành phố Sóc Trăng

Triển khai Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong năm 2015, 2016 và 2017 tại trường Trung học phổ thông Thành phố Sóc Trăng

      Sáng ngày 28/02/2018, tại trường Trung học phổ thông (THPT) Thành phố Sóc Trăng, Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 107/QĐ-SGDĐT, ngày 22/02/2018 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong năm 2015, 2016 và 2017 tại trường Trung học phổ thông Thành phố Sóc Trăng. Tham gia Đoàn thanh tra có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn; ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở GDĐT làm Phó Trưởng đoàn và cùng 05 thành viên là Phó Trưởng phòng chuyên môn, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Sở trực thuộc Sở GDĐT. Về phía trường THPT Thành phố Sóc Trăng có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, kế toán, thủ quỹ và tổ trưởng văn phòng cùng tham dự.


Ông Lê Công Trứ (đứng), Chánh Thanh tra Sở GDĐT, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thông qua Quyết  định thanh tra việc
chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính tại trường THPT Thành phố Sóc Trăng

      Tại buổi triển khai Quyết định thanh tra, ông Lê Công Trứ, Chánh Thanh tra Sở GDĐT, Phó Trưởng đoàn thanh tra nhấn mạnh: “Mục đích của lần thanh tra này tại đơn vị nhằm thực hiện theo Kết luận số 02/KL-TTr, ngày 24/01/2018 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường công tác thanh tra tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, đồng thời đánh giá đúng thực trạng, tình hình của đơn vị trong việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính trong 03 năm 2015, 2016 và 2017. Qua đó chỉ đạo Đoàn thanh tra cần xác định những mặt ưu điểm đã làm được để tiếp tục phát huy và tư vấn các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại ở đơn vị, đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý có những điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế của nhà trường”.


Ông Võ Minh Hoàng (người thứ hai từ  phía bên trái), Hiệu trưởng trường THPT Thành phố Sóc Trăng phát biểu ý kiến 

      Đoàn thanh tra sẽ tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra và sẽ có báo cáo kết quả thanh tra cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Tác giả: Trung Hậu
Nguồn: TTra

Ý kiến bạn đọc