Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Thủ tục hành chính của Sở GDĐT Sóc Trăng thực hiện qua dịch vụ bưu chính
 652
 27/01/2018
Thủ tục hành chính của Sở GDĐT Sóc Trăng thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục hành chính của Sở GDĐT Sóc Trăng thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục hành chính của Sở GDĐT Sóc Trăng thực hiện qua dịch vụ bưu chính

      Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT, xử lý giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) nhanh, thuận tiện nhất và góp phần ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, thời gian vừa qua Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng có nhiều bước đi nhằm hiện thực hóa Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

      Để thực hiện Quyết định này, Sở GDĐT đã ban hành Thông báo số 152/TB-SGDĐT, ngày 25/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT qua dịch vụ bưu chính công ích bao gồm việc cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh; thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó, có TTHC trực tiếp liên quan đến người dân là việc cấp bản sao bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
      Sở GDĐT Sóc Trăng cũng đã hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu và thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT có thể truy cập tại địa chỉ http://motcua.soctrang.g (vào mục TTHC, chọn đơn vị Sở GDĐT) hoặc http://sogddt.soctrang.g (vào mục TTHC).
Có thể nói việc triển khai thành công quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với lĩnh vực GDĐT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Tự
Nguồn: Minh Tự

Ý kiến bạn đọc