Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT
 1174
 17/01/2018
Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT

Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT

Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT

      Thực hiện Kế hoạch Số 59-KH/TU, ngày 30-12-2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chiều ngày 16-01-2018, Đoàn khảo sát do đồng chí Hồ Quốc Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT. 


Đ/c Hồ Quốc Tuấn, Phó Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

      Báo cáo kết quả tình hình hoạt động và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT, đồng chí Châu Tuấn Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối CCQ, Bí thư Đảng ủy Sở nhất mạnh: tính đến tháng 12/2017, Đảng ủy Sở GDĐT có 54 đảng viên (có 01 đảng viên dự bị, chiếm tỷ lệ 1,85%); sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc (có 06 chi bộ độc lập riêng 01 phòng chuyên môn và 03 chi bộ ghép 02 phòng chuyên môn); BCH Đảng bộ Sở có 09 đồng chí, BTV có 03 đồng chí gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 1 UVTV là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở và 06 Đảng ủy viên; kết quả phân loại chi bộ và đảng viên năm 2017, có 55/55 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 08/55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 14,54%); không có đảng viên vi phạm tư cách. Có 05/9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 55,55%), trong đó, có 1/5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (tỷ lệ 20%), có 04/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 44,45%).
      Theo đồng chí Châu Tuấn Hồng, trong những năm qua, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GDĐT thực hiện tốt, đầy đủ các quy trình, nội dung theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 14-3-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, ngoài việc thực hiện các nội dung theo quy định, các chi bộ đều quan tâm, kiểm tra, giám sát, đánh giá kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII (thường xuyên theo dõi diễn biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của từng đảng viên) và Chỉ thị số 05-CT/TW của từng đảng viên để đánh giá mức độ hoàn thành và có hướng chỉ đạo. Ngoài ra, tùy theo số lượng đảng viên trong chi bộ mà chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành tự phê bình và phê bình xoay vòng, việc phê bình và tự phê bình xoay vòng ở các chi bộ đều có kế hoạch và thông báo cụ thể cho từng đảng viên biết để chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. 

      Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hồ Quốc Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, nội dung bám sát theo đề cương gợi ý của Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ Sở GDĐT đã tổ chức thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các chi bộ tổ chức sinh hoạt lệ đúng theo tinh thần, nội dung của Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 14-3-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đồng thời, gợi ý, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể:
      - Khắc phục kịp thời một số hạn chế mà BCH Đảng bộ Sở GDĐT đã chỉ ra trong thời gian qua đã được thể hiện trong báo cáo. 
      - Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt lệ đúng theo tinh thần, nội dung theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 14-3-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, tập trung đi sâu vào chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác sinh hoạt chính trị, việc thực hiện tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của từng đảng viên trong chi bộ theo các nội dung đã cam kết thực hiện về lối sống, biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên trong tháng qua.
      - Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các chi bộ trong việc lựa chọn các chuyên đề phải bám sát vào tình hình của chi bộ, những nội dung còn hạn chế của chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ để đem ra bàn, thảo luận và tìm giải pháp, ban hành Nghị quyết để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh.

Tác giả: Minh Tự
Nguồn: Minh Tự

Ý kiến bạn đọc