Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thanh tra
Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THPT Lê văn Tám, thị xã Ngã Năm
 898
 28/02/2017
Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THPT Lê văn Tám, thị xã Ngã Năm

Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THPT Lê văn Tám, thị xã Ngã Năm

Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THPT Lê văn Tám, thị xã Ngã Năm

      Sáng ngày 28/02/2017, tại trường THPT Lê văn Tám, thị xã Ngã Năm, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 349/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 02 năm 2017 và Kế hoạch thanh tra Chuyên ngành về công tác quản lý của Hiệu trưởng trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn và thực hiện trường học xanh – sạch – đẹp năm học 2016-2017. Tham gia đoàn Thanh tra có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn; ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn và cùng toàn thể 05 thành viên là Phó trưởng phòng, chuyên viên phòng GDTrH, phòng Thanh tra, phòng Chính trị tư tưởng trực thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm. Về phía trường THPT Lê Văn Tám có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn các tổ, Chủ tịch Công đoàn trường và thư ký hội đồng.


Ông Nguyễn Việt Mười (đứng), Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu ý kiến chỉ đạo 

      Phát biểu tại buổi triển khai Quyết định Thanh tra, ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng đoàn Thanh tra nhấn mạnh: “Mục đích của lần thanh tra này nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình của đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý của Hiệu trưởng theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; công tác hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn và kết quả thực hiện trường học xanh – sạch – đẹp. Qua đó chỉ đạo đoàn xác định những mặt đã làm được và tư vấn biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương”.


Ông Phạm Ngọc Thái (đứng), Hiệu trưởng trường THPT Lê văn Tám báo cáo 

      Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành làm việc trong thời gian 03 ngày và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: TTr
Nguồn: TTr

Ý kiến bạn đọc

Văn bản thanh tra