Hôm nay, ngày 24 tháng 07 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Thanh tra
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 479
 23/12/2016

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tác giả: Admin
Nguồn: Phòng Thanh tra

Tập tin đính kèm

  20_5972_CT_BGDDT.PDF

Ý kiến bạn đọc

Văn bản thanh tra