Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2018
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thanh tra
Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THCS&THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu
 699
 30/11/2016
Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THCS&THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THCS&THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại trường THCS&THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

      Sáng ngày 30/11/2016, tại trường THCS&THPT Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 4748/QĐ-SGDĐT, ngày 21 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch thanh tra Chuyên ngành về công tác quản lý của Hiệu trưởng trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn và thực hiện trường học xanh – sạch – đẹp năm học 2016-2017. Tham gia đoàn Thanh tra có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn; ông Lê Công Trứ, Chánh thanh tra Sở, giám sát đoàn thanh tra; ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn và cùng toàn thể 05 thành viên là Trưởng phòng, chuyên viên phòng GDTrH, phòng Thanh tra trực thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi, huyện Long Phú. Về phía trường THCS&THPT Khánh Hòa có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn các tổ, Chủ tịch Công đoàn trường, BTĐ và thư ký hội đồng.


Ông Nguyễn Việt Mười (đứng), Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra triển khai quyết định

      Phát biểu tại buổi triển khai Quyết định Thanh tra, ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng đoàn Thanh tra nhấn mạnh: “Mục đích của lần Thanh tra này nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình của đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý của Hiệu trưởng theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; công tác hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn và kết quả thực hiện trường học xanh – sạch – đẹp. Qua đó chỉ đạo đoàn xác định những mặt đã làm được và tư vấn biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương”.


Ông Lê Đại Quang (đứng), Hiệu trưởng trường THCS&THPT Khánh Hòa báo cáo 

      Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành Thanh tra trong thời gian 03 ngày và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: Lê Trung Hậu
Nguồn: TTr

Ý kiến bạn đọc

Văn bản thanh tra