Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Thanh tra
Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại các trưởng Tiểu học: An Thạnh 1A, An Thạnh 2A và An Thạnh TâyA thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cù Lao Dung
 680
 24/10/2016

Triển khai Quyết định và tiến hành Thanh tra Chuyên ngành tại các trưởng Tiểu học: An Thạnh 1A, An Thạnh 2A và An Thạnh TâyA thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cù Lao Dung

      Sáng ngày 24/10/2016, tại trường Tiểu học An Thạnh Tây A, huyện Cù Lao Dung, Đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành công bố Quyết định số 4465/QĐ-SGDĐT, ngày 11 tháng 10 năm 2016 và Kế hoạch thanh tra Chuyên ngành về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng tại các trường tiểu học: An Thạnh 1A, An Thạnh 2A và An Thạnh Tây A thuộc phòng GDĐT huyện Cù Lao Dung năm học 2015-2016 và 2016-2017. Đến tham dự buổi triển khai Quyết định và Kế hoạch thanh tra về phía Phòng GDĐT huyện Cù Lao Dung có bà Tiêu Thị Phương Bắc, Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Cù Lao Dung; ông Nguyễn Văn Lượng, Chuyên viên phòng GDĐT và cùng toàn thể các ông (bà) là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ khối trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và thư ký hội đồng các đơn vị được thanh tra.

Ông Huỳnh Minh Tự (đứng), Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn Thanh tra đang công bố Quyết định Thanh tra

      Tham gia đoàn Thanh tra có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn, Ông Huỳnh Minh Tự, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn và cùng toàn thể 05 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTH trực thuộc Sở GDĐT, Tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học Thuận Hưng C, huyện Mỹ Tú và trường tiểu học Lạc Hòa 2, thị xã Vĩnh Châu.
      Phát biểu tại buổi triển khai Quyết định Thanh tra, ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng đoàn Thanh tra nhấn mạnh: “Mục đích của lần Thanh tra này nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình của các đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng; công tác xã hội hóa giáo dục; công tác quản lý cơ sở vật chất giáo dục. Khẳng định những mặt đã làm được và tư vấn biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế địa phương”.

Ông Nguyễn Việt Mười (đứng), Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra đang phát biểu chỉ đạo

      Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành hành Thanh tra trong thời gian 05 ngày và sẽ có báo cáo kết quả cụ thể trình Giám đốc Sở GDĐT xem xét, ban hành Kết luận Thanh tra.

Tác giả: Huỳnh Minh Tự
Nguồn: TTr

Ý kiến bạn đọc

Văn bản thanh tra