Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường ...

Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019

 11/10/2018

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn ...

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung

 09/10/2018

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã ...

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT Ngã Năm, thị xã Ngã Năm

 03/10/2018

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa ...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020

 12/07/2018

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho NGND.Lâm Es

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho NGND.Lâm Es

 14/06/2018

Tập huấn Nghiệp vụ thanh tra coi thi THPT quốc gia ...

Tập huấn Nghiệp vụ thanh tra coi thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng

 08/06/2018

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

 11/05/2018

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT ...

Công bố quyết định thanh tra tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng

 03/04/2018

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc ...

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

 30/03/2018

Đảng viên, quần chúng tại Đảng bộ Sở tham gia học ...

Đảng viên, quần chúng tại Đảng bộ Sở tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018

 23/03/2018