Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị trao đổi hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng
 370
 06/01/2019
Hội nghị trao đổi hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng

Hội nghị trao đổi hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng

Hội nghị trao đổi hoạt động bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng

      Thực hiện kế hoạch số 437/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2018 về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trao đổi hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.
      Đến dự hội nghị có ông Lý Rotha - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban giám hiệu các trường trực thuộc và trưởng ban nữ công của các đơn vị.
      Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục trong năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. Với sự chỉ đạo chặt chẽ từ các cấp lãnh đạo, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ GD&ĐT, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ… ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm qua đã tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các cấp cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Bộ Luật lao động, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 -2025”…. Cùng với các cấp cơ sở ngành đã phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Quốc tế Hạnh phúc, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong năm 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp cơ sở, rà soát đối chiếu các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.
      Hội nghị đã dành thời gian thảo luận trao đổi về việc thực hiện các báo cáo từ cấp cơ sở sao cho nhanh hơn, hiệu quả hơn, việc hỗ trợ kinh phí cho các cấp cơ sở trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 191/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10  năm 2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ...

      Một số hình ảnh của hội nghị.

 

 

 

 


 

Tác giả: KHTC
Nguồn: KHTC

Ý kiến bạn đọc

 1427/SGDĐT-KHTC
16/07/2019

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020

 1233/SGDĐT-KHTC
18/06/2019

Thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng từ ngày 01/7/2019

 2374/SGDĐT-KHTC
22/10/2018

Hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày ...

 1775/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và ...

 1776/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

 1777/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ ngày hoặc dạy tăng tiết; dạy ôn thi và các nguồn ...

 1214/SGDĐT-KHTC
23/05/2018

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018

 1076/SGDĐT-KHTC
09/05/2018

Lấy ý kiến góp ý mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục ...

 756/SGDĐT-KHTC
06/04/2018

Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019

 2606/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Tiếp tục khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

 2610/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí

 2304/SGDĐT-KHTC
04/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

 1998/SGDĐT-KHTC
31/08/2017

Hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác ...

 1961/SGDĐT-KHTC
25/08/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1138/SGDĐT-KHTC
16/05/2017

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017

 1011/SGDĐT-KHTC
04/05/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 867/KH-SGDĐT
17/04/2017

Hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục, năm 2017

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 1897/SGDĐT-KHTC
16/09/2016

Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1790/SGDĐT-KHTC
07/09/2016

Tập huấn báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1570/SGDĐT-KHTC
15/08/2016

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 1393/TB-SGDĐT
25/07/2016

Phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển năm 2015

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao 2016

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao năm 2016

 2369/TB-SGDĐT
23/12/2015

Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển