Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Làm việc với đoàn khảo sát chuẩn bị cho Dự án về Quyền giáo dục của trẻ em gái
 323
 27/09/2018
Làm việc với đoàn khảo sát chuẩn bị cho Dự án về Quyền giáo dục của trẻ em gái

Làm việc với đoàn khảo sát chuẩn bị cho Dự án về Quyền giáo dục của trẻ em gái

Làm việc với đoàn khảo sát chuẩn bị cho Dự án về Quyền giáo dục của trẻ em gái

      Sáng ngày 26/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 1473/NGCBQLGD-VSTBCPN ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý). Về phía đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Toshiyuki Matsumoto - Chuyên gia Chương trình giáo dục và các ông, bà đại diện Ủy ban dân tộc, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thư ký Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục). Về phía địa phương có bà Thạch Thị Kế Rin - Phó Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng, các ông, bà đại diện Ban dân tộc của 6 đơn vị huyện: Long Phú, Cù Lao Dung, Trần Đề, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Lý Rotha - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Phó Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng), bà Diệp Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành (Ủy viên thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục), các ông, bà là đại diện các phòng giáo dục và đào tạo của 6 đơn vị huyện.

      Hội nghị đã trao đổi việc thu thập thông tin và dữ liệu chuẩn bị cho một dự án do quỹ Malala UNESCO tài trợ về Quyền giáo dục của trẻ em gái; đồng thời tiếp tục hỗ trợ giải quyết những khoảng cách về giới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học và trung học, xóa mù chữ và phát triển kỹ năng của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số.

      Các phòng giáo dục và đào tạo đã cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu theo yêu cầu, đồng thời trao đổi về tình hình giáo dục, về khoảng cách giới, tỷ lệ học sinh nữ, học sinh dân tộc, tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế xã hội…. của địa phương.
Đoàn khảo sát đã tiến hành đi thực tế tại trường THCS Thạnh Phú và Tiểu học Thạnh Phú 1. Tại đây, đoàn đã trao đổi với Hiệu trưởng về việc huy động học sinh trên địa bàn, tỷ lệ huy động học sinh nữ, học sinh dân tộc, học sinh bỏ học và nguyên nhân bỏ học, công tác tổ chức hướng nghiệp cho học sinh…


Đoàn làm việc tại trường THCS Thạnh Phú 


Đoàn làm việc tại trường Tiểu học Thạnh Phú 1

Tác giả: KHTC
Nguồn: KHTC

Ý kiến bạn đọc

 1427/SGDĐT-KHTC
16/07/2019

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020

 1233/SGDĐT-KHTC
18/06/2019

Thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng từ ngày 01/7/2019

 2374/SGDĐT-KHTC
22/10/2018

Hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày ...

 1775/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và ...

 1776/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

 1777/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ ngày hoặc dạy tăng tiết; dạy ôn thi và các nguồn ...

 1214/SGDĐT-KHTC
23/05/2018

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018

 1076/SGDĐT-KHTC
09/05/2018

Lấy ý kiến góp ý mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục ...

 756/SGDĐT-KHTC
06/04/2018

Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019

 2606/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Tiếp tục khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

 2610/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí

 2304/SGDĐT-KHTC
04/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

 1998/SGDĐT-KHTC
31/08/2017

Hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác ...

 1961/SGDĐT-KHTC
25/08/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1138/SGDĐT-KHTC
16/05/2017

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017

 1011/SGDĐT-KHTC
04/05/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 867/KH-SGDĐT
17/04/2017

Hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục, năm 2017

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 1897/SGDĐT-KHTC
16/09/2016

Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1790/SGDĐT-KHTC
07/09/2016

Tập huấn báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1570/SGDĐT-KHTC
15/08/2016

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 1393/TB-SGDĐT
25/07/2016

Phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển năm 2015

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao 2016

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao năm 2016

 2369/TB-SGDĐT
23/12/2015

Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển