Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018
 507
 28/03/2018
Hội nghị về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

Hội nghị về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

Hội nghị về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

      Sáng ngày 27/03/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyết Hà-Giám đốc, ông Châu Tuấn Hồng-Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Việt Mười-Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục phổ thông, Kế hoạch tài chính và Văn phòng Sở .
      Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà-Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp nêu mục đích, yêu cầu của hội nghị là rà soát, thống nhất số trường chuẩn quốc gia năm 2018 đảm bảo tỷ lệ 50% trường công lập đạt chuẩn trong toàn tỉnh, chỉ tiêu này căn cứ  theo thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 12/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. 

      Bà Lâm Thị Thiên Lan-phó phòng Giáo dục Trung học thông qua báo cáo tình hình thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 và dự kiến kế hoạch 2018 theo từng cấp học. Qua trao đổi với các đơn vị  trong hội nghị đã thống nhất phấn đấu đến cuối 2018 có 274 trường chuẩn trên tổng số 517 trường công lập, đạt tỷ lệ 53%.

      Phát biểu kết thúc hội nghị Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà đề nghị các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn năm 2018 tại đơn vị, đồng thời có dự kiến cho những năm tiếp theo, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu đề ra. Xây dựng trường đạt chuẩn phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng giảng dạy, học tập, tạo uy tín để phụ huynh yên tâm đưa con mình vào học. Bên cạnh nâng cao chất lượng cần  chú trọng đảm bảo đảm nề nếp, kỷ cương chung của ngành, thực hiện đúng phương châm “dạy tốt-học tốt”. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực chỉ đạo, thường xuyên giám sát và hỗ trợ các đơn vị cùng nhau thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Tác giả: KHTC
Nguồn: KHTC

Ý kiến bạn đọc

 1427/SGDĐT-KHTC
16/07/2019

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020

 1233/SGDĐT-KHTC
18/06/2019

Thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng từ ngày 01/7/2019

 2374/SGDĐT-KHTC
22/10/2018

Hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày ...

 1775/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và ...

 1776/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

 1777/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ ngày hoặc dạy tăng tiết; dạy ôn thi và các nguồn ...

 1214/SGDĐT-KHTC
23/05/2018

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018

 1076/SGDĐT-KHTC
09/05/2018

Lấy ý kiến góp ý mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục ...

 756/SGDĐT-KHTC
06/04/2018

Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019

 2606/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Tiếp tục khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

 2610/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí

 2304/SGDĐT-KHTC
04/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

 1998/SGDĐT-KHTC
31/08/2017

Hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác ...

 1961/SGDĐT-KHTC
25/08/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1138/SGDĐT-KHTC
16/05/2017

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017

 1011/SGDĐT-KHTC
04/05/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 867/KH-SGDĐT
17/04/2017

Hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục, năm 2017

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 1897/SGDĐT-KHTC
16/09/2016

Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1790/SGDĐT-KHTC
07/09/2016

Tập huấn báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1570/SGDĐT-KHTC
15/08/2016

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 1393/TB-SGDĐT
25/07/2016

Phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển năm 2015

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao 2016

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao năm 2016

 2369/TB-SGDĐT
23/12/2015

Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển