Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018
 785
 08/03/2018
Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018

Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018

Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018

      Sáng ngày 07/03/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai công tác mua sắm thiết bị giáo dục tập trung đợt 1 năm 2018 tại phòng họp số 2. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Đại diện phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Phòng giá Công sản của Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT: Phan Văn Hùng, Thạnh Tân, Lương Định Của, Đại Ngãi, Thuận Hòa, THPT DTNT Huỳnh Cương.
      Ông Nguyễn Việt Mười, chủ tọa Hội nghị, đã nêu mục đích, yêu cầu của buổi Hội nghị và hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 313/STC-GCS ngày 26/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện một số mua sắm tập trung theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Các thành viên tham dự hội nghị đã trao đổi về nội dung, quy trình của việc mua sắm tập trung. Một số vướng mắc cần phải được giải đáp cụ thể như sau:
      1. Công trình xây dựng các trường học mà chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 01/01/2018 (trong đó gói thầu thiết bị có danh mục nằm trong danh mục phải mua sắm tập trung) thì chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hay trình phê duyệt lại gói thầu có tách gói thầu thiết bị giáo dục phải mua sắm tập trung riêng gửi về Sở GDĐT để mua sắm tập trung? 
      2. Tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định tài sản, thiết bị cần phải mua sắm để thực hiện nhiệm vụ cấp bách, đột xuất hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng không lường trước thì đơn vị được mua sắm không áp dụng mua sắm tập trung nhưng phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Quy trình để thực hiện được việc mua sắm trong trường hợp này ra sao?
      3. Hiện nay, một số đơn vị mua thiết bị không có trong danh mục mua sắm tập trung theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 hoặc có trong danh mục mà giá trị mua dưới 100 triệu đồng với số lượng không quá 05 sản phẩm cho một lần mua (áp dụng Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018) nhưng vẫn không được Kho bạc Nhà nước cấp huyện đồng ý thanh toán.
      Thay mặt phòng giá Công sản của Sở Tài chính, Đ/c Hiền đã ghi nhận và giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị. Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ có Văn bản giả đáp cụ thể một số vướng mắc của các đơn vị khi thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

      Phát biểu kết thúc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Việt Mười đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tốt việc mua sắm thiết bị giáo dục; đặc biệt các đơn vị phải khẩn trương rà soát danh mục mua sắm tập trung của đơn vị mình gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/03/2017 để thực hiện việc mua sắm đợt 1 năm 2018.

 

Tác giả: KHTC
Nguồn: KHTC

Ý kiến bạn đọc

 1427/SGDĐT-KHTC
16/07/2019

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020

 1233/SGDĐT-KHTC
18/06/2019

Thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng từ ngày 01/7/2019

 2374/SGDĐT-KHTC
22/10/2018

Hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày ...

 1775/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và ...

 1776/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

 1777/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ ngày hoặc dạy tăng tiết; dạy ôn thi và các nguồn ...

 1214/SGDĐT-KHTC
23/05/2018

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018

 1076/SGDĐT-KHTC
09/05/2018

Lấy ý kiến góp ý mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục ...

 756/SGDĐT-KHTC
06/04/2018

Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019

 2606/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Tiếp tục khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

 2610/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí

 2304/SGDĐT-KHTC
04/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

 1998/SGDĐT-KHTC
31/08/2017

Hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác ...

 1961/SGDĐT-KHTC
25/08/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1138/SGDĐT-KHTC
16/05/2017

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017

 1011/SGDĐT-KHTC
04/05/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 867/KH-SGDĐT
17/04/2017

Hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục, năm 2017

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 1897/SGDĐT-KHTC
16/09/2016

Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1790/SGDĐT-KHTC
07/09/2016

Tập huấn báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1570/SGDĐT-KHTC
15/08/2016

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 1393/TB-SGDĐT
25/07/2016

Phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển năm 2015

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao 2016

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao năm 2016

 2369/TB-SGDĐT
23/12/2015

Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển