Hôm nay, ngày 23 tháng 08 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Kế hoạch - Tài chính
Thông báo phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển
 491
 08/01/2016

Thông báo phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển
Tác giả: Sưu tầm

Ý kiến bạn đọc

Văn bản kế hoạch tài chính