Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Kế hoạch - Tài chính
Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển
 362
 08/01/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng thông báo lịch phát tiền học bổng quý 2 năm 2015 cho sinh viên hệ cử tuyển của tỉnh.

Tác giả: Sưu tầm

Ý kiến bạn đọc

Văn bản kế hoạch tài chính