Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Hội nghị tập huấn thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại đơn vị
 769
 08/08/2017
Hội nghị tập huấn thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại đơn vị

Hội nghị tập huấn thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại đơn vị

Hội nghị tập huấn thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại đơn vị

      Để quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ sở giáo dục ngày càng có hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chống thất thoát, lãng phí và nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị trong ngành nắm vững nội dung thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại đơn vị,  sáng ngày 04/8/2017 tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Tài chính tổ chức tập huấn thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ tại các đơn vị thuộc ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

      Đến dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Công Hiền  - Phó Trưởng phòng Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính, lãnh đạo Phòng Kế hoạch -Tài chính, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng các trường trực thuộc và kế toán của các đơn vị. 

      Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - Giám đốc Sở nêu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác quản lý tài chính - tài sản tại cơ sở, đồng thời đề nghị các đơn vị trong thời gian tới quan tâm một số nội dung sau:
      - Chủ tài khoản của từng đơn vị phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin liên quan đến quản lý tài chính - tài sản và quan tâm sâu sát việc thực hiện các nhiệm vụ của kế toán trong đó có việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.
      - Hiện nay tại các cơ sở trường học số tài sản đã hết thời gian sử dụng do quá cũ, hư hỏng, hết niên hạn, không còn sử dụng được nữa… còn khá nhiều, điều này làm cho cảnh quan ngôi trường trông rất bộn bề, không ngăn nắp gọn gàng, chưa phù hợp với chủ đề “Ngôi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong ngành giáo dục, do vậy các đơn vị cần sớm rà soát lại số tài sản, đối chiếu trên sổ sách để thực hiện thanh lý đúng qui định, trong quá trình thực hiện phải báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời Sở cũng sẽ có kế hoạch kiểm tra các đơn vị về nội dung này.

      Ông Trần Công Hiền Phó Trưởng phòng quản lý công sản của Sở Tài chính triển khai và hướng dẫn các Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan đến luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, qui định chế độ quản lý tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, qui định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

      Trong thời gian tập huấn các đơn vị đã tích cực tham gia trao đổi ý kiến về quy định quản lý tài sản như xác định nguyên giá tài sản, phân loại tài sản cố định, thế nào là tài sản cố định đặc biệt…; Các quy định về chế độ Quản lý tính hao mòn tài sản cố định về nguyên tắc, phương pháp tính hao mòn tài sản…. được các kế toán đặc biệt quan tâm tìm hiểu.

      Đối với thực hiện Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND  ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành qui định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị thảo luận nhiều về thẩm quyền quyết định mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tài sản nhà nước ….
       Qua hội nghị các đại biểu tham dự đã tìm hiểu sâu, nắm bắt nhiều vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công và định hướng nhiều công việc trong thời gian tới. Đối với các kế toán đã thấy rõ được vai trò trách nhiệm quan trọng của mình từ đó có kế hoạch, tham mưu tốt với thủ trưởng thuộc lĩnh vực quản lý trong đó có quản lý tài sản công, góp phần cùng đơn vị xây dựng “Ngôi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Tác giả: KHTC
Nguồn: KHTC

Ý kiến bạn đọc

 1427/SGDĐT-KHTC
16/07/2019

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020

 1233/SGDĐT-KHTC
18/06/2019

Thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/ tháng từ ngày 01/7/2019

 2374/SGDĐT-KHTC
22/10/2018

Hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày ...

 1775/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi học phí (dịch vụ giáo dục) cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và ...

 1776/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

 1777/SGDĐT-KHTC
01/08/2018

Hướng dẫn thu, chi dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ ngày hoặc dạy tăng tiết; dạy ôn thi và các nguồn ...

 1214/SGDĐT-KHTC
23/05/2018

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018

 1076/SGDĐT-KHTC
09/05/2018

Lấy ý kiến góp ý mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục ...

 756/SGDĐT-KHTC
06/04/2018

Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019

 2606/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Tiếp tục khắc phục tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

 2610/SGDĐT-KHTC
01/11/2017

Thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ đối với khoản thu học phí

 2304/SGDĐT-KHTC
04/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

 1998/SGDĐT-KHTC
31/08/2017

Hướng dẫn thu, chi học phí cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn thu khác ...

 1961/SGDĐT-KHTC
25/08/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1138/SGDĐT-KHTC
16/05/2017

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017

 1011/SGDĐT-KHTC
04/05/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 867/KH-SGDĐT
17/04/2017

Hành động về bình đẳng giới của ngành giáo dục, năm 2017

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 2020/SGDĐT-KHTC
04/10/2016

Hướng dẫn thu, chi học phí, cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

 1897/SGDĐT-KHTC
16/09/2016

Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1790/SGDĐT-KHTC
07/09/2016

Tập huấn báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017

 1570/SGDĐT-KHTC
15/08/2016

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 1393/TB-SGDĐT
25/07/2016

Phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển năm 2015

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao 2016

 148/SGDĐT-KHTC
20/01/2016

Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí được giao năm 2016

 2369/TB-SGDĐT
23/12/2015

Thông báo lịch phát tiền học bổng và trợ cấp hệ cử tuyển