Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2017
Năm học "Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học"
Tổ chức cán bộ
Họp bàn biên chế ngành giáo dục Sóc Trăng
 800
 08/01/2016
Đại diện phòng GD TP Sóc Trăng phát biểu tại cuộc họp

Đại diện phòng GD TP Sóc Trăng phát biểu tại cuộc họp

Sáng nay (16/10), theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc rà soát lại biên chế của ngành báo cáo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp bàn về biên chế ngành giáo dục của tỉnh, cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, lãnh đạo UBND và phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
 Theo đó, toàn ngành còn thiếu hơn 1.100 giáo viên so với định mức biên chế, trong đó bậc học mầm non thiếu 885 giáo viên, tiểu học thiếu 216 giáo viên.
Trưởng phòng GD huyện Mỹ Xuyên phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: HP)
      Tại cuộc họp các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành, nhất là khó khăn trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, khó khăn về thừa thiếu cục bộ giáo viên tại các địa phương và những khó khăn về kinh phí của ngành.
Đại diện Sở Nội vụ trao đổi ý kiến với các đại biểu (Ảnh: TH)
      Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và Sở Tài chính cũng đã có những ý kiến trao đổi tháo gỡ cho các đơn vị, đồng thời cũng ghi nhận những phản ánh của đại biểu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Tác giả: Sưu tầm

Ý kiến bạn đọc

Văn bản tổ chức cán bộ
 943/SGDĐT-TCCB
26/04/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 873/SGDĐT-TCCB
18/04/2017

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

 800/KH-SGDĐT
07/04/2017

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021

 705/SGDĐT-TCCB
28/03/2017

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ...

 695/SGDĐT-TCCB
27/03/2017

Tăng cường công tác quản lý đoàn ra

 510/SGDĐT-TCCB
03/03/2017

Hướng dẫn, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

 477/SGDĐT-TCCB
27/02/2017

Hướng dẫn chuyển công tác của viên chức ngành giáo dục năm 2017

 12/SGDĐT-TCCB
04/01/2017

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 2967/TCCB-SGDĐT
29/12/2016

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán các trường trực thuộc Sở

 2568/SGDĐT-TCCB
24/11/2016

Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học năm 2016

 2224/KH-SGDĐT
25/10/2016

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm ...

 2106/SGDĐT-TCCB
12/10/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

 955/HDLN-SGDĐT-BHXH
07/10/2016

Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

 1827/SGDĐT-TCCB
12/09/2016

Ký kết hợp đồng lao động và bổ nhiệm, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh viên chức làm công việc hỗ ...

 1755/SGDĐT-TCCB
01/09/2016

Tổng hợp báo cáo quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

 1516/SGDĐT-TCCB
10/08/2016

Cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính

 1460/SGDĐT-TCCB
03/08/2016

Rà soát, thống nhất danh sách đăng ký đào tạo SĐH năm 2017

 TCCB
02/08/2016

Tổng hợp đánh giá, xếp loại thủ trưởng các đơn vị trực thuộc năm học 2015-2016

 536/SGDĐT-TCCB
25/03/2016

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

 467/SGDĐT-TCCB
14/03/2016

Tham gia CHương trình nâng cao năng lực và thành tích giảng dạy

 412/SGDĐT-TCCB
07/03/2016

Hướng dẫn chuyển công tác công chức, viên chức năm 2016

 393/SGDĐT-TCCB
02/03/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016

 188/SGDĐT-TCCB
25/01/2016

Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 149/KH-SGDĐT
20/01/2016

Kế hoạch chuyển đổi vi trí công tác đối với kế toán các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định ...

 145/TB-SGDĐT
20/01/2016

Thông báo danh sách bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới CBQL các trường trực thuộc Sở 2015

 11/SGDĐT-TCCB
05/01/2016

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 2381/KH-SGDĐT