Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Đánh giá ngoài trường Mầm non Hoa Mai, huyện Cù Lao Dung
 325
 23/11/2018
Đánh giá ngoài trường Mầm non Hoa Mai, huyện Cù Lao Dung

Đánh giá ngoài trường Mầm non Hoa Mai, huyện Cù Lao Dung

Đánh giá ngoài trường Mầm non Hoa Mai, huyện Cù Lao Dung

      Trường Mầm non Hoa Mai được thành lập theo Quyết định số 1339/QĐTC-CTUBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cù Lao Dung. Trường tọa lạc tại ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn năm học 2015- 2016. Năm học 2017- 2018, trường huy động 02 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo với tổng số 343 học sinh, trong đó nhà trẻ có 36 trẻ, trẻ mẫu giáo là 307, giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn là 46,67 %.
      Năm học 2017-2018, trường thực hiện tự đánh giá theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào (GDĐT) tạo nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, cung cấp căn cứ để kiểm định chất lượng giáo dục, xác định cấp độ của kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT đề ra. Thông qua công tác tự đánh giá, nhà trường xem xét lại toàn bộ các hoạt động của nhà trường, giúp nhà trường chủ động tích cực trong công tác quản lý và tìm ra những giải pháp để phát triển nhà trường.
      Đánh giá ngoài của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số: 1619/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2018 của Giám đốc Sở GDĐT do ông Lý Rotha, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn. Đoàn đã có buổi khảo sát sơ bộ tại trường ngày 04/10/2018 nhằm trao đổi với Hội đồng tự đánh giá, về công tác nghiên cứu hồ sơ và kế hoạch khảo sát chính thức.
      Nhà trường đã thực hiện quy trình tự đánh giá nghiêm túc, đánh giá được tình hình thực tại của trường theo đúng quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT. Cấu trúc và nội dung đã thể hiện được những yêu cầu cơ bản của bản Báo cáo Tự đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD.
      Phần lớn các tiêu chí đã được Hội đồng Tự đánh giá rà soát, bổ sung, điều chỉnh mô tả hiện trạng được sát với nội hàm và phù hợp tình hình thực tại của nhà trường (có dựa trên các minh chứng thu thập được); nhà trường cũng đã xác định điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở đã nêu ở mô tả hiện trạng và phù hợp nội hàm các chỉ số tiêu chí. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cho từng tiêu chí; sau khi bổ sung theo yêu cầu chuẩn bị cho khảo sát chính thức của Đoàn, kế hoạch cải tiến chất lượng các tiêu chí đều có các yếu tố cơ bản (biện pháp, thời gian thực hiện, biện pháp giám sát), khá cụ thể, khả thi, phù hợp với thực trạng và tiềm lực của trường. 

      Công tác Tự đánh giá của trường và Đánh giá ngoài của Sở GDĐT là văn bản ghi nhớ quan trọng để nhà trường cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục theo từng tiêu chí mà kế hoạch đã đề ra; đồng thời bày tỏ hi vọng, lãnh đạo Nhà trường, viên chức làm việc tích cực, bổ sung đầy đủ vào văn bản báo cáo tự đánh giá, sắp xếp lại minh chứng như Đoàn đã góp ý, để Đoàn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; gửi báo cáo về Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng.

Tác giả: KT
Nguồn: KT

Ý kiến bạn đọc

 2554/SGDĐT-KTQL
09/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

 2359/SGDĐT-KTQL
19/10/2018

Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019

 1109/SGDĐT-KTQL
11/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện KĐCLGD năm học 2017-2018

 685/SGDĐT-KTQL
30/03/2018

Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018

 2438/SGDĐT-KTQL
18/10/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

 809/SGDĐT-KTQL
10/04/2017

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

 796/SGDĐT-KTQL
07/04/2017

Một số lưu ý trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 652/SGDĐT-KTQL
20/03/2017

Giải đáp các nội dung liên quan đến kỳ thi THPTQG 2017

 2504/SGDĐT-KTQL
15/11/2016

Tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

 2299/KH-SGDĐT
04/11/2016

Kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2160/SGDĐT-KTQL
19/10/2016

Chương trình công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2165/KH-SGDĐT
19/10/2016

Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 2140/SGDĐT-KTQL
17/10/2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

 2030/SGDĐT-KTQL
05/10/2016

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

 1741/KH-SGDĐT
31/08/2016

Tập huấn công tác quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

 1334/TB-SGDĐT
19/07/2016

Phúc khảo bài thi